Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu, v jehož rámci škola organizuje zájmové aktivity s přírodovědným zaměřením, se školní televize GymTV na jaře účastnila aktivity Moderní technologie firem očima středních škol. Jejím organizátorem byla Krajská hospodářská komora Střední Čechy a úkol spočíval v natočení dvou 3-5minutových spotů ze středočeských firem, které by akcentovaly moderní technologie […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje byl ve školním roce 2018/2019 organizován na naší škole fyzikální kroužek pro začínající zájemce o technické obory. Účastníky tohoto kroužku byli především žáci primy, zapojili se ale i zájemci ze ZŠ Jiráskovy sady. Zpravidla dvakrát za měsíc se scházelo 12 zájemců, kteří si chtěli rozšířit své vědomosti […]

Střípky z gymnázia

,

Zájemci o chemii z řad žáků školy mají možnost rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti při experimentování v chemické laboratoři v kroužku chemie. Ten je na škole organizován již od září 2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Náplň kroužku je připravována učiteli chemie a jeho cílem je podpořit tento předmět na gymnáziu formou další volnočasové […]

Střípky z gymnázia

,

Mikroskopovat, prohlédnout si modely lidského těla a pochopit jeho fungování – takovou možnost mají studenti, kteří chodí na kroužek biologie. Ten je organizován v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a vede ho PaedDr. Lenka Blažková. Kroužek se primárně zaměřuje na látku třetího ročníku. Seznamuje své účastníky s jednotlivými soustavami lidského těla. Ale na […]

Střípky z gymnázia

,

  Na kroužku robotiky se naučíte mnohé. Název samozřejmě mluví za vše, ale co si pod tím má člověk představit? Místnost plnou velmi mladých a pak o pár let starších kluků, kteří neustále chodí něco zjišťovat nebo měřit, hrají si s drobnými součástkami a pomocí programovacího prostředí řeší zadané úkoly. V rámci implementace krajského akčního […]

Střípky z gymnázia

,

Podpora výuky přírodovědných předmětů, zejména fyziky. To je cíl výuky fyziky, kterou v odborné učebně tohoto předmětu na gymnáziu absolvují žáci ZŠ 28. října, a to v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu. Pod vedením Mgr. Karla Heřmana a vyučujících fyziky ze základní školy tak mají tamější žáci možnost využívat techniku a pomůcky této nové […]

Střípky z gymnázia

,

Co je písková metoda, kolik stojí vyčistit litr vody nebo jak dlouho by měla Příbram co pít v případě blackoutu? I takové informace rozšířily obzory studentů, kteří navštěvuji páteční kroužek chemie, který škola organizuje  v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. V odpoledních hodinách začala exkurze v areálu příbramské úpravny vody ve společnosti […]

Střípky z gymnázia

,

Po úspěšném dokončení projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeský krajem byla škola přizvána jako partner do dalšího projektu, jehož příjemcem je Středočeský kraj. Projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje vychází z výzvy č. 02_16_034 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho realizace je naplánována na období od 1. 4. 2018 do 31. […]