Střípky z gymnázia

,

Kromě pravidelného plnění dané dovednosti, sportovní a dobrovolnické aktivity je součástí projektu Cena vévody z Edinburghu také absolvování dobrodružné expedice. Kvintáni, kteří právě usilují o bronzový odznak, se na své první cvičné expedice vydali během června. První skupina zamířila na jih. Pro svou cvičnou expedici si vybrala 32kilometrový úsek (Bechyně – Tábor) pěší stezky údolím Lužnice, […]

Střípky z gymnázia

,

Státní okresní archiv Příbram je tu také pro studenty. To si potvrdili žáci kvinty a 1.C, kteří společně s paní učitelkou Pavlou Trantinovou v polovině června tuto velkou bílou budovu navštívili. V průběhu studentských let je třeba vytvořit řadu odborných prací, kterým předchází bádání, ať už jde o ročníkové, bakalářské nebo nakonec diplomové práce. Státní okresní archiv může […]

Střípky z gymnázia

,

Tak jako se velká část komunikace mezi kamarády a rodinou v době největšího lockdownu zcela přesunula do online prostředí, rozhodli se také organizátoři výměnných projektů spojit se alespoň přes počítačové obrazovky. Studenti Gymnázia Příbram se každoročně setkávají se svými protějšky z partnerského Gymnázia Immanuela Kanta Lachendorf v Dolním Sasku. Až doposud se jednalo o výměnný program, kdy […]

Střípky z gymnázia

,

Do třetice sdílíme mnemotechnické pomůcky, které používají pedagogové gymnázia. Minulé články přibližovaly mnemotechnické pomůcky z českého jazyka (součástí článku je také kvíz na procvičení funkčních stylů a slohových postupů) a přírodovědných předmětů. Tentokrát jde o pomůcky z hudebního světa a jazyků. Poděkování patří paním učitelkám Kláře Dubské, Monice Oravské, Veronice Šedivé a Miloslavě Šmolíkové.