Střípky z gymnázia

,

Každý z nás mapy používá, ať už v atlasech při hodinách zeměpisu, jako mobilní aplikace nebo GPS navigace. Napadlo vás ale někdy vytvořit si vlastní mapu? Právě vytvoření digitální mapy přírodních zajímavostí Příbramska bylo úkolem, který si v rámci distanční výuky zeměpisu pro studenty primy a 1.C připravila paní učitelka Lenka Pavelková. „Jsem příznivcem různorodých činností během distanční […]

Střípky z gymnázia

,

Napsat báseň. Tak znělo  zadání, které si pro kvintány během distanční výuky připravila paní učitelka Aneta Šlemendová. Na první pohled se tento úkol zdá být celkem jednoduchý, ale už jen to, že studenti museli svou básničku napsat v angličtině, byl pro mnohé nejdříve oříšek. Navíc se v básni také musela objevit slova to hope, solution, […]

Střípky z gymnázia

,

Benzínová pumpa u Milína, kostel sv. Jakuba Většího, kulturní dům, rudný důl Drkolnov a jeho historické podzemí, zámek Hluboš, měšťanský dům U Modré hvězdy, židovský hřbitov u Zavržic, Svatá Hora nebo pomník posledních bojů 2. světové války na Slivici. Víte, co mají tato místa společného? Všechna se nachází v Příbrami a jejím blízkém okolí a […]

Střípky z gymnázia

,

Letos jsme oslavili 31. výročí od sametové revoluce. O 17. listopadu 1989 v médiích mluvila spousta zajímavých lidí. Víme ale, co tehdy zažívala naše rodina? Co dělali naši pradědečkové, prababičky, dědečkové, babičky, tatínkové, maminky, strýcové a tety? Výzkumná metoda užívaná v řadě společenských věd stavějící na individuálním sdělení, osobních zážitcích, rozhodování v různých situacích a osobní motivaci pamětníků […]

Střípky z gymnázia

,

Distanční výuka nemusí být jen o vypisování poznámek z učebnic a trávení celého dne u počítače. O tom se přesvědčila třída kvinta v rámci svého úkolu z dějepisu. Paní učitelka Pavla Trantinová žákům zadala úkol, aby uvařili nějaký raně středověký pokrm, popsali jeho přípravu z pohledu experimentálního historika a své dílo vhodně naaranžovali a vyfotili. Období raného středověku a […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 24. února zhlédli členové příbramského Klubu mladého diváka, kterými je i řada gymnazistů, další představení. Tentokrát byla na programu hra Hostina dravců. Herci Divadla Antonína Dvořáka diváky „přenesli“ do Paříže roku 1942. Sophie Pélissierová slaví své třicáté narozeniny se svými šesti přáteli. Najednou se ozvou výstřely z pistole. Přichází gestapo a oznamuje, že před domem […]

Střípky z gymnázia

,

Taková je bilance úspěchů studentů Gymnázia Příbram v okresním kole olympiády v německém jazyce. Žáci museli předvést své dovednosti při poslechu, rozhovoru na dané téma a popisu obrázku. V pondělí 10. února soutěžili mladší žáci. V této kategorii, pro žáky tercie a kvarty, zvítězil Petr Švarc a na 3. místě skončila Lada Telenská (oba kvarta). Ve čtvrtek 13. února […]

Střípky z gymnázia

,

38 415 Kč. Tuto neuvěřitelnou částku se podařilo vybrat na 3. ročníku charitativní akce Pečeme dobro. I letos třídy sekunda, tercie a kvarta pod vedením Marcely Haškové vlastnoručně připravily, napekly, navařily, nazdobily a naservírovaly koláče, muffiny, sušenky, sladké i slané pečivo, palačinky a spoustu jiných dobrot, které si ostatní studenti, učitelé a i další zaměstnanci […]

Střípky z gymnázia

,

Právě přelom 19. a 20. století, léta 1880–1920, jsou tématem letošního ročníku dějepisné olympiády. Doba velkých změn, významných osobností, převratných vynálezů, první světové války, pádu Rakouska-Uherska a vzniku samostatného Československa. Jak vypadá krinolína? Jaká pandemie se rozšířila po 1. světové válce? Co to byla tzv. hilsneriáda? I na takové otázky museli soutěžící znát odpověď. Pro […]

Střípky z gymnázia

,

Předvánoční návštěva příbramského kina se pro nižší gymnázium stala už tradicí. I tento rok se tam vypravily třídy prima, sekunda, tercie a kvarta v doprovodu svých učitelek angličtiny. Letos zhlédli film Zloba: královna všeho zlého a byl jako vždy v anglickém jazyce s českými titulky. Příběh volně navazuje na první díl filmu – Zloba – královna černé […]