Střípky z gymnázia

,

Sonet je nejrozšířenější formou lyrické poezie. Má jasně dané uspořádání. Tvoří ho vždy čtrnáct jedenáctislabičných veršů rozdělených do dvou čtyřveršových a dvou trojveršových strof. Za tvůrce sonetu je považován významný básník italské renesance Francesco Petrarca, který se mimo jiné také znal s Karlem IV. Petrarcovo nejznámější dílo Sto sonetů Lauře se mohlo stát inspirací pro studenty […]

Střípky z gymnázia

,

První ročníky právě dokončily studium první společenské vědy – politologie. Pro zopakování všech pojmů, termínů a odborných definic paní učitelka Pavla Trantinová pro 1.A, 1.B, 1.C a kvintu připravila tvůrčí aktivitu. Úkolem všech studentů bylo navrhnout svou vlastní křížovku na politologické téma. Ať už jste studovaní politologové nebo vám pojmy jako je teokracie, exekutiva, politický […]

Střípky z gymnázia

,

Veronika Machačová pracuje jako středověká archeoložka v Hornickém muzeu Příbram. Podílela se například na archeologickém výzkumu probíhajícím před deseti lety na náměstí T. G. Masaryka. Nejen o tomto výzkumu ale mluvila 6. dubna na besedě s žáky kvinty, kterou v rámci distanční výuky dějepisu zprostředkovala Pavla Trantinová. Kvintáni se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi tzv. pravěkářem a středověkářem, […]

Střípky z gymnázia

,

Pojďme se ještě na chvíli vrátit k Velikonocům. V nových dubnových zprávách se jim věnuje příspěvek představující výsledky online Velikonočního průzkumu. Na otázky týkající se vztahu k těmto významným svátkům, dodržování tradic a způsobu trávení pětidenního volna odpovědělo celkem 41 učitelů. V tomto článku najdete doplňující a podrobnější statistiky a srovnání.

Střípky z gymnázia

,

Každá země má své tradiční velikonoční pečivo. Češi mají mazanec, Řekové velikonoční sladký chléb Tsoureki, Italové sladké pečivo ve tvaru holubice Colomba pasquale a Angličané kynuté bochánky Hot Cross Buns. Kvartáni a kvintáni během svých hodin angličtiny s paní učitelkou Anetou Šlemendovou diskutovali a představovali si tradice a zvyklosti, se kterými se setkáme o Velikonocích […]

Střípky z gymnázia

,

Všechny první ročníky a třída kvinta otevřely v průběhu března dveře do srdce našeho politického systému. Zavítaly totiž, i když kvůli současným epidemiologickým opatřením jen virtuálně, do Thunovského paláce, krásné historické budovy, kde zasedá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Studenti tak završili výuku první ze společenských věd, které se s paní učitelkou Pavlou Trantinovou při […]

Střípky z gymnázia

,

Najít blízkou historickou památku, ale hlavně zvednout se od celodenního sezení u počítačů a vyrazit ven. To bylo cílem úkolu, který si pro své studenty z 1.C a kvinty připravil Václav Havlíček. Prváci a kvintáni měli v blízkém okolí svého bydliště vyhledat jakoukoli památku, ideálně ale spjatou se středověkem nebo raným novověkem, tedy epochami, kterými se právě […]

Střípky z gymnázia

,

Březen, měsíc knihy. Tohle spojení funguje už přes šedesát let a v různých obdobích mělo různé významy. Dnes, v době moderních technologií, se nabízí otázka, zda čtení má stále své místo mezi volnočasovými aktivitami. Jaké jsou nejoblíbenější knihy gymnazistů, podle čeho knížky vybírají, baví je vůbec čtení? To všechno nás zajímalo v online čtenářském průzkumu, […]

Střípky z gymnázia

,

Paní učitelka Aneta Šlemendová se třídou kvintou uskutečnila v rámci distanční výuky angličtiny další ze svých zajímavých a tvůrčích projektů. Tentokrát šlo o společné zpracování básně významného amerického básníka Edgara Allana Poea The Raven (v češtině Havran). Každý žák se měl natočit, jak recituje část básně. Jednotlivá videa od všech žáků, různě zpracovaná, pak byla […]

Střípky z gymnázia

,

Makarónské verše byly typické pro českou středověkou vagantskou (žákovskou) poezii. Jejich principem bylo střídání dvou jazyků, češtiny a nejčastěji latiny, v rámci jedné básně. Prváci právě během svých hodin literatury objevují středověké umění, a tak na makarónský verš také narazili. Pan učitel Václav Havlíček si tedy pro své studenty z kvinty a 1.C připravil „jednoduchý“ úkol – napsat […]