Střípky z gymnázia

,

V letech 2020, 2022 a 2023 měla škola příležitost zapojit se do projektu Digitalizujeme školu – realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1. V rámci projektu byly zakoupeny digitální technologie a pomůcky za účelem dosažení cílů č. 172 – zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia, č. 173 – zakoupení IT zařízení […]

Střípky z gymnázia

,

Se zajímavou formou získávání poznatků z fyziky se seznámili členové fyzikálního kroužku, který pracuje ve škole v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Pod vedením vedoucího kroužku Mgr. Karla Heřmana navštívili dne 16. 10. v odpoledních hodinách zábavní loď iQport v Praze, aby se prostřednictvím řady zajímavých experimentů, které jsou v tomto zážitkovém […]

Střípky z gymnázia

,

Zájemci o chemii z řad žáků školy mají možnost rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti při experimentování v chemické laboratoři v kroužku chemie. Ten je na škole organizován již od září 2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Náplň kroužku je připravována učiteli chemie a jeho cílem je podpořit tento předmět na gymnáziu formou další volnočasové […]

Střípky z gymnázia

,

Po úspěšném dokončení projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeský krajem byla škola přizvána jako partner do dalšího projektu, jehož příjemcem je Středočeský kraj. Projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje vychází z výzvy č. 02_16_034 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho realizace je naplánována na období od 1. 4. 2018 do 31. […]

Střípky z gymnázia

,

Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci školy v krajském kole fyzikální olympiády, které se konalo v Praze.  V konkurenci mezi zástupci dalších gymnázií a jedné SPŠ získali krásná přední umístění hned ve čtyřech kategoriích. V kategorii B obsadil Daniel Králík (3.C) 2. místo, v kategorii C Jan Gregor  (sexta) 4. místo, v kategorii D Pavel Holánek (1.C) 6. místo a v kategorii E Michal Dvořák […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem se 20. května uskutečnily další dvě exkurze v Kovohutích nástupnická a.s. Přestože počasí tentokrát účastníkům, žákům 1.B a 1.C,  příliš nepřálo, absolvovali prohlídku základních provozů tohoto podniku. Seznámili se tak se zpracováním kovonosného odpadu, především olověných baterií a dalšího elektroodpadu, nahlédli k šachtové peci a do provozu rafinace získaného […]

Střípky z gymnázia

,

V týdnu od 11. do 15. května jsme mohli o přestávkách potkávat na chodbách školy žáky partnerských základních škol ZŠ Obecnice a Masarykovy ZŠ Bohutín. Tito žáci zde v rámci projektového týdne absolvovali výuku chemie, biologie a fyziky v nových odborných učebnách, vybavených v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajhem. Postupně se zde tak během týdne […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem zavítala v úterý 10. března na gymnázium návštěva z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ze Západočeské univerzity v Plzni. Byla jí RNDr. Jitka Prokšová, která si pro naše studenty připravila dvě přednášky z fyziky na téma optika. První přednáška byla určena třetím ročníkům a účastníci se během ní […]

Střípky z gymnázia

,

Jednou z mnoha klíčových aktivit, které Gymnázium Příbram v souvislosti s realizací projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem zajišťuje, je organizování odborných exkurzí zaměřených na technické památky regionu a na expozice technického a přírodovědného charakteru pro žáky partnerských základních škol. První exkurze byla zaměřena na techniku, a proto nemohla být nevyužita příležitost navštívit atraktivní interaktivní […]

Střípky z gymnázia

,

V souvislosti s realizací projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem navštívili žáci fyzikálního semináře společně s dalšími zájemci o fyziku dne 23. 10. 2014 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Nejprve absolvovali krátkou přednášku o cestách ke zvládnutí termojaderné fúze a možnostech jejího využití v energetice. Následovalo seznámení s tokamakem […]