Střípky z gymnázia

,

Poslední kapitolu své životní knihy dopsal Jan Foll 13. dubna po dlouhé nemoci. Její obsah zrekapituloval v minulém roce v rozhovoru s týmem gymnazistů v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Pomyslná kniha by se mohla chlubit velkým počtem stránek – život pana Folla byl velmi rozmanitý. Filmový publicista, přítel Václava Havla, šiřitel petice Několik vět. […]

Střípky z gymnázia

,

Krajské kolo astronomické olympiády se letos, stejně jako ostatní soutěže, konalo distanční formou. Astronomové měli za úkol vyplnit online kvíz, vypracovat různé úkoly na papír a udělat praktický úkol. V kategorii GH, která je určena pro 6. a 7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, se na 3. pozici umístil David Hora (sekunda). Dále […]

Střípky z gymnázia

,

Nadšenci pro vědu přírodovědeckou se i letos mohli zúčastnit biologické olympiády. 55. ročník odstartoval školním online kolem, ze kterého se výjimečně nepostupuje do okresu, ale rovnou do kraje. Ve čtyřech kategoriích soutěžili studenti v rámci celého gymnázia, celkem své znalosti a vědomosti prověřilo přes třicet žáků. Težký život ve vodě. Tak znělo téma udávající testové […]

Střípky z gymnázia

,

Krajské kolo zeměpisné olympiády se kvůli koronaviru uskutečnilo distančně. Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá příroda, lidská společnost, ale především zeměpis. Úspěšní řešitelé se pak mají možnost dostat na většinu českých geografických vysokých škol i bez přijímacích zkoušek. V kategorii A se na 3. pozici umístil Jakub Vojáček (prima) a na 6. […]

Střípky z gymnázia

,

Jazykové olympiády pokračují dále v online formě. Stejně tak tomu bylo při krajském kole ve francouzském jazyce, které se konalo 8. dubna. Pořadatelem bylo tradičně Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce. Oproti jiným letem byla účast znatelně slabší – 11 studentů z pěti škol. Přesto bylo o co soutěžit – především o postup do celorepublikového kola. […]

Střípky z gymnázia

,

Sonet je nejrozšířenější formou lyrické poezie. Má jasně dané uspořádání. Tvoří ho vždy čtrnáct jedenáctislabičných veršů rozdělených do dvou čtyřveršových a dvou trojveršových strof. Za tvůrce sonetu je považován významný básník italské renesance Francesco Petrarca, který se mimo jiné také znal s Karlem IV. Petrarcovo nejznámější dílo Sto sonetů Lauře se mohlo stát inspirací pro studenty […]

Střípky z gymnázia

,

První ročníky právě dokončily studium první společenské vědy – politologie. Pro zopakování všech pojmů, termínů a odborných definic paní učitelka Pavla Trantinová pro 1.A, 1.B, 1.C a kvintu připravila tvůrčí aktivitu. Úkolem všech studentů bylo navrhnout svou vlastní křížovku na politologické téma. Ať už jste studovaní politologové nebo vám pojmy jako je teokracie, exekutiva, politický […]

Střípky z gymnázia

,

Cyklus živě vysílaných rozhovorů se zajímavými osobnostmi spojenými s příbramským regionem pokračuje 21. dílem. V pořadu Z profilu dnes v 19 hodin Václav Bešťák přivítá sportovního komentátora a šéfredaktora ČT sport Michala Dusíka. Ten totiž z Příbrami pochází a také zde začínal s hokejem, který v mládí hrál. Později působil i jako hokejový rozhodčí a […]

Střípky z gymnázia

,

Veronika Machačová pracuje jako středověká archeoložka v Hornickém muzeu Příbram. Podílela se například na archeologickém výzkumu probíhajícím před deseti lety na náměstí T. G. Masaryka. Nejen o tomto výzkumu ale mluvila 6. dubna na besedě s žáky kvinty, kterou v rámci distanční výuky dějepisu zprostředkovala Pavla Trantinová. Kvintáni se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi tzv. pravěkářem a středověkářem, […]

Střípky z gymnázia

,

Pojďme se ještě na chvíli vrátit k Velikonocům. V nových dubnových zprávách se jim věnuje příspěvek představující výsledky online Velikonočního průzkumu. Na otázky týkající se vztahu k těmto významným svátkům, dodržování tradic a způsobu trávení pětidenního volna odpovědělo celkem 41 učitelů. V tomto článku najdete doplňující a podrobnější statistiky a srovnání.