Střípky z gymnázia

,

Všechny první ročníky a třída kvinta otevřely v průběhu března dveře do srdce našeho politického systému. Zavítaly totiž, i když kvůli současným epidemiologickým opatřením jen virtuálně, do Thunovského paláce, krásné historické budovy, kde zasedá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Studenti tak završili výuku první ze společenských věd, které se s paní učitelkou Pavlou Trantinovou při […]

Střípky z gymnázia

,

Třída prima se zúčastnila v rámci výtvarné výchovy putovní živé a hravé výstavy bratří Formanů s názvem Imaginárium. Žáci tedy 21. února zavítali pod vedením Mgr. Světlany Hlaváčové do příbramského Zámečku-Ernestina. Prima viděla loutky, divadelní dekorace, hračky a různé objekty vybízející k fantazii a hře. Studenti si mohli vystavené věci vlastníma rukama osahat a vyzkoušet. […]

Střípky z gymnázia

,

Do Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Právě tam se v pondělí 17. února vypravila skupina studentů maturitního semináře ze společenských věd pod vedením PhDr. Ludmily Brabencové a Mgr. Jany Štědronské. Měli tak možnost poznat nejen pilíře demokratického zřízení u nás, ale i okázalé a reprezentativní interiéry paláců, ve kterých tyto instituce sídlí. Svou […]

Střípky z gymnázia

,

Na závěr 1. pololetí tohoto školního roku jely třídy 1.A a 1.B do Plzně navštívit Techmania Science Center a Planetárium Techmania. Techmania nabízí zábavné seznámení s vědou a technikou, objevování záhad fyziky, biologie, matematiky či chemie. Prohlídka byla individuální, každý se věnoval tomu, co ho zajímalo. Studenti mohli využít své telefony k vyplnění pracovních listů. […]

Střípky z gymnázia

,

Techmania Science Center – to byl cíl exkurze, na kterou zamířila 3.C společně se svou třídní učitelkou PaedDr. Danou Bohuslavovou a Mgr. Štěpánkou Očenáškovou v pondělí 16. prosince. Na studenty tak čekalo množství expozic zaměřujících se například na optiku, dynamiku, chemii či logiku. Ani minerály, biologie člověka nebo voda neunikly jejich zraku. Součástí vstupenky byla […]

Střípky z gymnázia

,

Evoluce člověka, embryonální vývoj či poruchy růstu – právě tomu se věnovali studenti 4. ročníku, kteří si zvolili předmět Antropologie a genetika. Společně s Mgr. Alenou Vrátnou se vydali v pondělí 2. prosince do Hrdličkova muzea člověka. To se nachází v budově biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK. Nejprve se dozvěděli informace o českém antropologovi a […]

Střípky z gymnázia

,

Do příbramských Kovohutí na to, jak se zpracovává olověný odpad, se byli v pátek osmnáctého října podívat studenti gymnázia pod vedením Marie Hlaváčové. V areálu Kovohutí Příbram si studenti prohlédli celý proces výroby olova z recyklovaného olověného odpadu, který Kovohutě získávají především ze starých autobaterií. Během prohlídky celého areálu se studenti dozvěděli, co všechno je […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 16. října se žáci sekundy vydali do hotelu Belvedere, aby si procvičili své společenské chování a obhlédli si práci číšníku a servírek. V hodinách společenského styku se studenti naučili základní společenská pravidla, které si teď v hotelové restauraci mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Chlapci dovedli dívky do kavárny, usadili je a poté už […]

Střípky z gymnázia

,

Na úpravnu pitné vody Hvězdička se vydali v pátek 11. října studenti z chemického kroužku pod vedením Marie Hlaváčové. Tam na ně čekala prohlídka čističky, jejích laboratoří a velína, kde je provázel hlavní technolog vody Petr Vašek. Ten jim přiblížil, jak čistička funguje, kde se bere voda v ní, a také jaké chemikálie jsou potřeba […]

Střípky z gymnázia

,

Podívat se na to, v jakých podmínkách žili a pracovali političtí vězni komunistického režimu, měli možnost studenti kvinty 14. června, kdy se pod vedením PhDr. Ludmily Brabencové a Mgr. Moniky Oravské vydali do památníku Vojna Lešetice. Tam si prohlédli nejen baráky, kde vězni přespávali, ale i ošetřovnu nebo například tzv. korekci – malou, tmavou místnost, […]