Střípky z gymnázia

,

Strávit hodiny v lavici a být přesvědčen  o tom, že gramatiku nebo slovíčka ovládám dokonale, je jedna věc. Druhou, neméně důležitou součástí učení se cizích jazyků je používaní v praxi. Paní učitelka Pavla Karasová se rozhodla vyzkoušet znalosti kvarty i v terénu. Němčináři tak v ranních hodinách 24. května opustili Příbram a vydali se do […]

Střípky z gymnázia

,

Každoročně se některé třídy z Gymnázia Příbram vydávají do ZOO Praha. Jinak tomu nebylo ani letos. Druhé ročníky, sexta a sekunda  5. června lépe pochopily život živočichů, se kterými se běžně setkávají na hodinách biologie. Kromě individuální prohlídky je čekala i ta s průvodcem. Na programu byla například prohlídka o etologii, kde se studenti dozvěděli […]

Střípky z gymnázia

,

I letošní rok, tedy 14. května, se polovina třídy primy a paní ředitelka Iva Kadeřábková vydali do hlavního města Prahy, kde navštívili památky v okolí Pražského hradu v rámci výuky dějepisu. Počasí jim sice úplně nepřálo, ale i tak si studenti mohli projít Zlatou uličkou, zasednout do kostelních lavic baziliky sv. Jiří a projít si […]

Střípky z gymnázia

,

Už na třetí ze čtyř exkurzí v rámci volitelného předmětu Náš region se terciáni vydali ve čtvrtek 16. května. Tentokrát byl jejich cílem Rožmitál pod Třemšínem. Po příjezdu do města žáci nejdříve zamířili do Podbrdského muzea, kde se jich ujala paní průvodkyně. Ta jim řekla něco o historii muzea, okolí Rožmitálu a hlavně o Jakubu […]

Střípky z gymnázia

,

Skupina studentů se 17. dubna pod vedením Ludmily Brabencové vydala na matriční úřad. Tam si vyslechli krátké povídání od samotných úředníků a také jim byly zodpovězeny všechny otázky týkající se práce matrikáře. Kromě toho studenti navštívili i oddací síň, kde na ně čekalo další krátké povídání týkající se toho, co všechno se musí ohledně svateb […]

Střípky z gymnázia

,

Z Vyšehradu až na Pražský hrad k Loretě. Prakticky z pravěku až do současnosti. To byl velmi rámcově obsah dějepisné exkurze, kterou absolvovaly ve středu 24. dubna třídy 3.A a 3.C. Dodejme, že za slunečného počasí. O pár dní později, v pondělí 29. dubna, je následovala také 3.B a septima. Těm počasí už tolik nepřálo. […]

Střípky z gymnázia

,

Čteme všichni je název ankety o nejlepší dětskou knihu roku. Opakovaně se rok co rok vždy vyhlašuje oceněná kniha, která získala nejvíce dětských hlasů. Před zraky autorů, nakladatelů, ilustrátorů, ale také před studenty či žáky pozvaných škol a gymnázií se děkuje všem, kteří se na knize podíleli. Letos tomu nebylo jinak, ale pozvánku na akci […]

Střípky z gymnázia

,

Pivo a jeho výroba je pýchou a potěšením českého lidu. A školní výlety do pivovarů jsou v Česku tradiční. I gymnazisté zamířili do Plzně, pravděpodobně nejslavnějšího místa, kde se rodí zlatý mok. Zájezdu se účastnili žáci třetích ročníků a septimy. V Plzni poznávali více než 170 let starou historii plzeňského piva. Navštívili také různé budovy […]

Střípky z gymnázia

,

Památník Vojna je jediný svého druhu ve střední Evropě. V padesátých a šedesátých letech minulého století sloužil původně poválečný zajatecký tábor jako vězeňské zařízení pro odpůrce komunistického režimu. Právě tam směřovali terciáni v doprovodu Mgr. Filipa Kadeřábka v rámci volitelného předmětu Náš region na svou druhou exkurzi. Nejdříve žáci zhlédli film Rudé temno, který je […]

Střípky z gymnázia

,

S jarem přišly na gymnázium i kulturní zážitky. Na začátku se dubna druháci a sextáni v rámci výuky estetické výchovy vydali do Prahy. Výtvarníci navštívili stálé expozice umění 19. a 20. století v Národní galerii s doprovodem Mgr. Světlany Hlaváčové a Mgr. Božetěcha Burdy. Hudebníci s Mgr. Miloslavou Šmolíkovou a Mgr. Hanou Štufkovou měli možnost […]