Střípky z gymnázia

,

Už podruhé měli gymnazisté napříč třídami možnost aktivně se zúčastnit natáčení živě vysílaného měsíčníku České televize Fokus Václava Moravce. Poprvé to bylo v únoru 2019 a podruhé 22. června letošního roku. Tentokrát se téma týkalo generace tzv. covidiálů, teenagerů, jejichž život a studium byly ovlivněny pandemií covidu-19 a distanční výukou. Vysílalo se z ekologického centra […]

Střípky z gymnázia

,

Po návratu studentů do školy jsme využili letního počasí a se třídami kvintou, sextou, 3.B a 3.C vyrazili na geografické terénní cvičení v povodí Litavky. Slovní základ jména řeky „lit“ se ztotožňuje se slovesem lít, rozlévat. Odkazuje na pravidelné rozvodnění toku a jeho rozlévání z břehů. Vysoko položená pramenná oblast způsobuje, že má Litavka vodu […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 28.6. se i 1.C zúčastnila na gymnáziu sportovního dne (v basketbalu získala 3. místo), avšak ne všichni jsou sportem uchváceni tolik jako třeba kulturou. A právě pro tyto žáky si jejich třídní učitel Václav Havlíček a profesorka dějepisu Pavla Trantinová připravili exkurzi do Dolů Vojtěch a Anna, které spravuje Hornické muzeum. Prváci dostali […]

Střípky z gymnázia

,

Státní okresní archiv Příbram je tu také pro studenty. To si potvrdili žáci kvinty a 1.C, kteří společně s paní učitelkou Pavlou Trantinovou v polovině června tuto velkou bílou budovu navštívili. V průběhu studentských let je třeba vytvořit řadu odborných prací, kterým předchází bádání, ať už jde o ročníkové, bakalářské nebo nakonec diplomové práce. Státní okresní archiv může […]

Střípky z gymnázia

,

Všechny první ročníky a třída kvinta otevřely v průběhu března dveře do srdce našeho politického systému. Zavítaly totiž, i když kvůli současným epidemiologickým opatřením jen virtuálně, do Thunovského paláce, krásné historické budovy, kde zasedá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Studenti tak završili výuku první ze společenských věd, které se s paní učitelkou Pavlou Trantinovou při […]

Střípky z gymnázia

,

Třída prima se zúčastnila v rámci výtvarné výchovy putovní živé a hravé výstavy bratří Formanů s názvem Imaginárium. Žáci tedy 21. února zavítali pod vedením Mgr. Světlany Hlaváčové do příbramského Zámečku-Ernestina. Prima viděla loutky, divadelní dekorace, hračky a různé objekty vybízející k fantazii a hře. Studenti si mohli vystavené věci vlastníma rukama osahat a vyzkoušet. […]

Střípky z gymnázia

,

Do Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Právě tam se v pondělí 17. února vypravila skupina studentů maturitního semináře ze společenských věd pod vedením PhDr. Ludmily Brabencové a Mgr. Jany Štědronské. Měli tak možnost poznat nejen pilíře demokratického zřízení u nás, ale i okázalé a reprezentativní interiéry paláců, ve kterých tyto instituce sídlí. Svou […]

Střípky z gymnázia

,

Na závěr 1. pololetí tohoto školního roku jely třídy 1.A a 1.B do Plzně navštívit Techmania Science Center a Planetárium Techmania. Techmania nabízí zábavné seznámení s vědou a technikou, objevování záhad fyziky, biologie, matematiky či chemie. Prohlídka byla individuální, každý se věnoval tomu, co ho zajímalo. Studenti mohli využít své telefony k vyplnění pracovních listů. […]

Střípky z gymnázia

,

Techmania Science Center – to byl cíl exkurze, na kterou zamířila 3.C společně se svou třídní učitelkou PaedDr. Danou Bohuslavovou a Mgr. Štěpánkou Očenáškovou v pondělí 16. prosince. Na studenty tak čekalo množství expozic zaměřujících se například na optiku, dynamiku, chemii či logiku. Ani minerály, biologie člověka nebo voda neunikly jejich zraku. Součástí vstupenky byla […]

Střípky z gymnázia

,

Evoluce člověka, embryonální vývoj či poruchy růstu – právě tomu se věnovali studenti 4. ročníku, kteří si zvolili předmět Antropologie a genetika. Společně s Mgr. Alenou Vrátnou se vydali v pondělí 2. prosince do Hrdličkova muzea člověka. To se nachází v budově biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK. Nejprve se dozvěděli informace o českém antropologovi a […]