Střípky z gymnázia

,

Začátkem letošního školního roku se na gymnáziu otevřel nový volitelný seminář psychologie každodennosti. Tento seminář je určen pro studenty třetích ročníků, kteří se zajímají o psychologii, popřípadě by ji chtěli v budoucnu studovat a věnovat se jí. Studenti, kteří se pro tento předmět rozhodli, mají dvě vyučovací hodiny každou středu pod vedením paní PhDr. Ludmily […]

Střípky z gymnázia

,

21. a 22. října vyrazila naše třída 4.A s paní učitelkou Mesnerovou a Sedláčkovou na výlet. Strávili jsme dva dny v Kempu Andělská laguna na Slapech. Ve čtvrtek ráno jsme jeli do nedalekého TEPfactoru. Jde o zábavní centrum vytvořené na motivy známé Pevnosti Boyard. Měli jsme tam strávit celé dopoledne týmovou hrou, avšak kvůli silnému […]

Střípky z gymnázia

,

V říjnu 2021 jsme, coby třída 3.B, za doprovodu Miloslavy Šmolíkové a Světlany Hlaváčové uskutečnili třídní výlet do krkonošské divočiny. Celá výprava byla zahájena v pondělí 4. 10. na příbramském vlakovém nádraží, odkud jsme se po železnici vypravili vstříc novým zážitkům. První z nich jsme zažili již v Praze, kde jsme byli nuceni kvůli zpoždění […]

Střípky z gymnázia

,

Dějiny nejsou pouze texty v učebnicích a výklad učitelů, který slýcháme ve škole – jsou to hlavně příběhy skutečných lidí, kteří tu byli před námi a svými životy vytvořili naši přítomnost a svět, jak ho známe teď. A tito lidé za sebou zanechali mnoho písemností různého druhu, které uchovávají archivy po celé republice. Právě do […]

Střípky z gymnázia

,

Už podruhé měli gymnazisté napříč třídami možnost aktivně se zúčastnit natáčení živě vysílaného měsíčníku České televize Fokus Václava Moravce. Poprvé to bylo v únoru 2019 a podruhé 22. června letošního roku. Tentokrát se téma týkalo generace tzv. covidiálů, teenagerů, jejichž život a studium byly ovlivněny pandemií covidu-19 a distanční výukou. Vysílalo se z ekologického centra […]

Střípky z gymnázia

,

Po návratu studentů do školy jsme využili letního počasí a se třídami kvintou, sextou, 3.B a 3.C vyrazili na geografické terénní cvičení v povodí Litavky. Slovní základ jména řeky „lit“ se ztotožňuje se slovesem lít, rozlévat. Odkazuje na pravidelné rozvodnění toku a jeho rozlévání z břehů. Vysoko položená pramenná oblast způsobuje, že má Litavka vodu […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 28.6. se i 1.C zúčastnila na gymnáziu sportovního dne (v basketbalu získala 3. místo), avšak ne všichni jsou sportem uchváceni tolik jako třeba kulturou. A právě pro tyto žáky si jejich třídní učitel Václav Havlíček a profesorka dějepisu Pavla Trantinová připravili exkurzi do Dolů Vojtěch a Anna, které spravuje Hornické muzeum. Prváci dostali […]

Střípky z gymnázia

,

Státní okresní archiv Příbram je tu také pro studenty. To si potvrdili žáci kvinty a 1.C, kteří společně s paní učitelkou Pavlou Trantinovou v polovině června tuto velkou bílou budovu navštívili. V průběhu studentských let je třeba vytvořit řadu odborných prací, kterým předchází bádání, ať už jde o ročníkové, bakalářské nebo nakonec diplomové práce. Státní okresní archiv může […]

Střípky z gymnázia

,

Všechny první ročníky a třída kvinta otevřely v průběhu března dveře do srdce našeho politického systému. Zavítaly totiž, i když kvůli současným epidemiologickým opatřením jen virtuálně, do Thunovského paláce, krásné historické budovy, kde zasedá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Studenti tak završili výuku první ze společenských věd, které se s paní učitelkou Pavlou Trantinovou při […]