Střípky z gymnázia

,

Pivo a jeho výroba je pýchou a potěšením českého lidu. A školní výlety do pivovarů jsou v Česku tradiční. I gymnazisté  zamířili do Plzně, pravděpodopbně nejslavnějšího místa, kde se rodí zlatý mok. Zájezdu se účastnili žáci třetích ročníků a septimy. V Plzni poznávali více než 170 let starou historii plzeňského piva. Navštívili také různé budovy […]

Střípky z gymnázia

,

Památník Vojna je jediný svého druhu ve střední Evropě. V padesátých a šedesátých letech minulého století sloužil původně poválečný zajatecký tábor jako vězeňské zařízení pro odpůrce komunistického režimu. Právě tam směřovali terciáni v doprovodu Mgr. Filipa Kadeřábka v rámci volitelného předmětu Náš region na svou druhou exkurzi. Nejdříve žáci zhlédli film Rudé temno, který je […]

Střípky z gymnázia

,

S jarem přišly na gymnázium i kulturní zážitky. Na začátku se dubna druháci a sextáni v rámci výuky estetické výchovy vydali do Prahy. Výtvarníci navštívili stálé expozice umění 19. a 20. století v Národní galerii s doprovodem Mgr. Světlany Hlaváčové a Mgr. Božetěcha Burdy. Hudebníci s Mgr. Miloslavou Šmolíkovou a Mgr. Hanou Štufkovou měli možnost […]

Střípky z gymnázia

,

Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Max Brod, Egon Erwin Kirsch nebo Lenka Reinerová. Minimálně prvního jmenovaného zná asi každý. I s dalšími autory takzvané pražské německy psané literatury se ale studenti 3. ročníku a septimy setkali v hodinách českého jazyka a protože mnoho z nich studuje němčinu, vyrazili 26. března do Prahy o těchto literátech […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci výuky českého jazyka a dějepisu se žáci prvních ročníků a kvinty vydali do Anežského kláštera v Praze, kde zhlédli stálou expozici Národní galerie Praha, která se týkala umění vrcholného a pozdního středověku v Čechách a ve střední Evropě. Většina vystavovaných exponátů byla zhotovena v období vlády Lucemburků v Čechách, tím pádem se kolem […]

Střípky z gymnázia

Foto: Pavel David Cvrk

,

Poněkud netradiční návštěvu uvítali ve své hodině studenti semináře GIS v pondělí 18. února. Na Gymnázium Příbram totiž toho rána zavítali studenti devátého ročníku ze Základní školy v Milíně. Ti po krátké prohlídce školní budovy s paní učitelkou Lenkou Pavelkovou dorazili do učebny IVT2, kde na ně čekalo několik zajímavých aktivit. Nejprve přišla řada na […]

Střípky z gymnázia

,

Příběhy našich sousedů. Tohoto projektu paměti národa Post Bellum se gymnazisté účastní už podruhé. Cílem je natočit rozhlasový nebo video záznam o pamětníkovi, zachytit nejdůležitější momenty jeho života a zdokumentovat je pro příští generace. Součástí projektu jsou i různé workshopy nebo exkurze. Z Gymnázia Příbram se projektu účastní dva týmy z tercie. První tým (Anežka Krejzová, Anna […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 12. února měli studenti i pedagogové Gymnázia Příbram příležitost zúčastnit se přímého přenosu měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tomu předcházela rozsáhlá exkurze v prostorách České televize na Kavčích horách. Během odpolední důkladné prohlídky areálu ČT si studenti prošli studia různých pořadů, například Kouzelné školky nebo Máte slovo. Dokonce si směli vyzkoušet i některé kostýmy. Ve […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci volitelného předmětu Náš region se terciáni v čele s Mgr. Filipem Kadeřábkem ve čtvrtek 7. února vypravili do vodního díla Orlík. Jakmile přišli k vodní elektrárně, přivítal je jejich průvodce a rozdal jim ochranné helmy. Nejprve se žáci dozvěděli něco o historii elektrárny, která byla vybudována v letech 1954-61, nebo o povodni v roce 2002 a škodách, které způsobila na Orlíku. […]

Střípky z gymnázia

,

Co má za úkol úřad práce? Jaké jsou jeho funkce? Na tyto otázky a mnohé jiné dostali odpověď studenti, kteří si v rámci třetího ročníku zvolili předmět Stát a občan. Ve společnosti PhDr. Ludmily Brabencové se vydali 16. ledna na úřad práce. Tamní pracovníci jim popsali, jak by se měli zachovat, kdyby potřebovali využít jejich […]