Střípky z gymnázia

,

Podívat se na to, v jakých podmínkách žili a pracovali političtí vězni komunistického režimu, měli možnost studenti kvinty 14. června, kdy se pod vedením PhDr. Ludmily Brabencové a Mgr. Moniky Oravské vydali do památníku Vojna Lešetice. Tam si prohlédli nejen baráky, kde vězni přespávali, ale i ošetřovnu nebo například tzv. korekci – malou, tmavou místnost, […]

Střípky z gymnázia

,

Historie terezínské Malé pevnosti a ghetta je ve stručnosti obecně známá. Bližší informace o životních podmínkách a tamější atmosféře zejména během druhé světové války ale stejně udělají dojem. Studenti sexty se o tom ve středu 12. června přesvědčili sami. Při prohlídce Malé pevnosti, která sloužila (minimálně oficiálně) jako policejní věznice, se dozvěděli například o denním […]

Střípky z gymnázia

,

Hned zrána 11. června vyrazila třída sekunda v doprovodu Mgr. Pavly Karasové a Mgr. Anety Šlemendové na exkurzi do Prahy. Svůj den začali krátkým rozchodem v OC Smíchov. Odtud poté vyrazili směrem k cíli dne – British Council, Britské radě. Po cestě zhlédli několik historických památek – třeba Karlův most nebo Staroměstský orloj. Pak už […]

Střípky z gymnázia

,

Poslední exkurze, na kterou se vypravili terciáni s volitelným předmětem Náš region, zavedla žáky do Březnice. Město poznávali v doprovodu Filipa Kadeřábka a Josefa Doležala. Všichni se podívali k budovám místního pivovaru, renesančnímu zámku, který byl vybudován jako gotická tvrz rodem Buziců a později přestaven na zámek, židovskému ghettu, na náměstí a ke kostelu sv. […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti sexty měli možnost poslechnout si zajímavý výklad o známých příbramských rodácích. V úterý 11. června vyrazili s Ing. Josefem Fryšem do staré Příbrami a ponořili se do dějin. Josefa Fryše oslovila jakožto autora řady knih o Příbramsku třídní učitelka sexty Hana Kuchyňková s prosbou o komentovanou procházku, kterou už několikrát poskytl veřejnosti pod záštitou […]

Střípky z gymnázia

,

Strávit hodiny v lavici a být přesvědčen  o tom, že gramatiku nebo slovíčka ovládám dokonale, je jedna věc. Druhou, neméně důležitou součástí učení se cizích jazyků je používaní v praxi. Paní učitelka Pavla Karasová se rozhodla vyzkoušet znalosti kvarty i v terénu. Němčináři tak v ranních hodinách 24. května opustili Příbram a vydali se do […]

Střípky z gymnázia

,

Každoročně se některé třídy z Gymnázia Příbram vydávají do ZOO Praha. Jinak tomu nebylo ani letos. Druhé ročníky, sexta a sekunda  5. června lépe pochopily život živočichů, se kterými se běžně setkávají na hodinách biologie. Kromě individuální prohlídky je čekala i ta s průvodcem. Na programu byla například prohlídka o etologii, kde se studenti dozvěděli […]

Střípky z gymnázia

,

I letošní rok, tedy 14. května, se polovina třídy primy a paní ředitelka Iva Kadeřábková vydali do hlavního města Prahy, kde navštívili památky v okolí Pražského hradu v rámci výuky dějepisu. Počasí jim sice úplně nepřálo, ale i tak si studenti mohli projít Zlatou uličkou, zasednout do kostelních lavic baziliky sv. Jiří a projít si […]

Střípky z gymnázia

,

Už na třetí ze čtyř exkurzí v rámci volitelného předmětu Náš region se terciáni vydali ve čtvrtek 16. května. Tentokrát byl jejich cílem Rožmitál pod Třemšínem. Po příjezdu do města žáci nejdříve zamířili do Podbrdského muzea, kde se jich ujala paní průvodkyně. Ta jim řekla něco o historii muzea, okolí Rožmitálu a hlavně o Jakubu […]

Střípky z gymnázia

,

Skupina studentů se 17. dubna pod vedením Ludmily Brabencové vydala na matriční úřad. Tam si vyslechli krátké povídání od samotných úředníků a také jim byly zodpovězeny všechny otázky týkající se práce matrikáře. Kromě toho studenti navštívili i oddací síň, kde na ně čekalo další krátké povídání týkající se toho, co všechno se musí ohledně svateb […]