Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 21. prosince vyrazila třída 2. A do předvánoční Prahy, prvním cílem byla galerie Rudolfinum a výstava Krištofa Kintery Nervous trees. Název výstavy odkazuje ke stejnojmenným objektům, které se nervózně pohybovaly v hlavním výstavním sále. Důležitou součástí expozice je tzv. laboratoř, přibližně sto metrů čtverečních pokrytých umělou krajinou ze součástek elektronických zařízení, poetickou a […]

Střípky z gymnázia

,

13. prosince 3.A v doprovodu Mgr. Terezy Pahorecké a pana školníka navštívila věznici Bytíz. Nejprve jsme byli seznámeni se základními informacemi, jako jsou například rozdělení věznic podle závažnosti trestného činu nebo práva a povinnosti vězňů. Poté jsme měli možnost položit pár dotazů psovodu, zatímco mezi námi pobíhala již vysloužilá fena, kterou si všichni rádi pohladili. […]

Střípky z gymnázia

,

Každý rok před Vánoci vyrážejí studenti příbramského gymnázia na zajímavé výlety. Ani oktáva letos nebyla výjimkou. Ve středu 20. prosince odjela s učitelkami Janou Štědronskou a Danou Bohuslavovou na exkurzi do Prahy. Letošním tématem byla literatura. Na pražské Kampě ve Werichově vile zhlédli velmi zajímavou nově vytvořenou expozici věnovanou známým spisovatelům a obyvatelům domu. Nahlédli zde do temné […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 se v úterý 28. listopadu do kina vydaly třídy druhých ročníků, sexty, septimy a maturantů v rámci zeměpisného semináře. Každý rok je pro studenty těchto tříd připraven program o jiné zemi na světě. Tentokrát se na promítací plátno dostala Brazílie. Byla prezentována pomocí interaktivního dokumentu. V tom žáci […]

Střípky z gymnázia

,

Kolik lidí se narodilo ve stejný rok jako vy? Kolik lidí v té době žilo na Zemi a kolik je to dnes? A jak moc se demografické chování lidí v různých částech světa liší a jaký to má vliv na světovou populaci? Odpovědi na tyto otázky jsme hledali na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ve čtvrtek […]

Střípky z gymnázia

,

Do Dolních Břežan nedaleko Prahy se v pátek 10. listopadu vydali v doprovodu Mgr. Karla Heřmana studenti třetích a čtvrtých ročníků, přesněji ti z fyzikálního semináře a z volitelného předmětu Technická fyzika. Navštívili zde největší laserové výzkumné centrum v České republice a dvě laboratoře, které v něm fungují. Po příjezdu se nejdříve podívali do vědeckého […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 20. listopadu se dveře příbramského hornického muzea otevřely pro žáky sexty. Ti se pod vedením Mgr. Petra Vocílky zaměřili na expozici trilobitů v rámci praktické hodiny biologie. Pomocí pracovních listů se dozvídali o životě těchto dávno vyhynulých členovců a zkoumali jejich původ. Příbramsko totiž patří k jedněm z mála oblastí světa, kde můžeme […]

Střípky z gymnázia

,

Jak vybrat nejvhodnější stadion pro atletické závody nebo jak změřit geografickou polohu s přesností na milimetry a mnohem více se dozvěděli studenti 4. ročníku semináře GIS při své návštěvě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Studenti se seznámili s možnostmi studia, s požadavky na přijetí uchazečů a průběhem studia. Na katedře geomatiky pak řešili […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti 3. ročníků se 25. října vydali v rámci volitelného předmětu Stát a občan do Prahy. Pod vedením PaedDr. Dany Bohuslavové navštívili neziskovou organizaci Modrý klíč, která poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Nejprve se od Mgr. Radovana Netušila, zástupce ředitelky, dozvěděli o celkovém chodu této organizace. Poté se rozdělili do skupinek a zapojili […]

Střípky z gymnázia

,

4. A a 4. B ve středu 20. září, oktáva a 4.C o týden později. Tyto třídy vyrazily jako každý rok pod vedením angličtinářů na Toulky Prahou v angličtině. Po skupinách procházeli studenti kolem nejznámějších budov a památek Starého Města, Malé Strany a Hradčan. Každý student si připravil povídání o jedné z památek, jak jinak […]