Střípky z gymnázia

,

Studenti 3. ročníků se 25. října vydali v rámci volitelného předmětu Stát a občan do Prahy. Pod vedením PaedDr. Dany Bohuslavové navštívili neziskovou organizaci Modrý klíč, která poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Nejprve se od Mgr. Radovana Netušila, zástupce ředitelky, dozvěděli o celkovém chodu této organizace. Poté se rozdělili do skupinek a zapojili […]

Střípky z gymnázia

,

4. A a 4. B ve středu 20. září, oktáva a 4.C o týden později. Tyto třídy vyrazily jako každý rok pod vedením angličtinářů na Toulky Prahou v angličtině. Po skupinách procházeli studenti kolem nejznámějších budov a památek Starého Města, Malé Strany a Hradčan. Každý student si připravil povídání o jedné z památek, jak jinak […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 27. září se třída 4.A vydala po stopách příbramských velikánů. Životy spisovatelů z tak trochu jiné strany studentům odhalil Ing. Josef Fryš, autor několika publikací o Příbrami i o osobnostech s ní spojených. Díky němu měli gymnazisté šanci dozvědět se o spisovatelích, kteří se v Příbrami narodili nebo tu pobývali, věci, které se do […]

Střípky z gymnázia

,

Do příbramského Zámečku přibyly nové obrazy, a takovou příležitost navštívit aktuální výstavu nemohli vynechat studenti výtvarné výchovy. Tentokrát se podívali na práci známého českého karikaturisty a grafika Jiřího Slívy. Oceňovaný umělec předvedl díla inspirovaná kávou, hudbou, dobrým pitím, nebo třeba filozofy a spisovateli. Ty nejen vyvolaly smích i zamyšlení, ale posloužily i jako ukázka techniky […]

Střípky z gymnázia

,

Firma KOSTAL je mezinárodní dodavatel elektronických a mechatronických komponentů pro automobilový průmysl se zaměřením na podvolantové moduly. Právě sem se v pátek vydala třída kvarta společně se skupinkou členů robotického kroužku, s doprovodem pana a paní učitelky Benešových. Výlet byl sponzorován firmou KOSTAL ČR, za účelem rozšíření znalostí studentů v ohledech mechaniky a techniky. Skupině […]

Střípky z gymnázia

,

Antonín Dvořák, Vysoká u Příbrami, Rusalčino jezírko. To jsou pojmy, které zná každý Příbramák. Ale ne každý tam opravdu byl. Možnost napravit si svoje resty měla ve středu třída kvarta. Za doprovodu paní učitelek Mgr. Petry Steinsové a Mgr. Hany Štufkové se vydali na výlet v rámci anglického jazyka. Jako první zkouška se ukázal výšlap […]

Střípky z gymnázia

,

V návaznosti na přednášku zástupců Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), konanou před měsícem v budově gymnázia, se studenti 1.B v úterý 6. června v doprovodu Mgr. Terezy Pahorecké vypravili na Základní školu Bratří Čapků, v jejímž areálu sídlí místní pobočka zmíněné organizace. Studenti zde díky pracovnici SONS Radce Lienertové dostali možnost vyzkoušet si pomůcky určené […]

Střípky z gymnázia

,

Už čtvrtým rokem se konala tradiční dějepisná exkurze primánů do Prahy. Do hlavního města zavítala vždy polovina letošní primy 23. a 30. května v čele s paní ředitelkou Ivou Kadeřábkovou. Počasí nám přálo, oba dva dny byly slunečné. Jen co jsme vystoupili z autobusu na Smíchově, začal bohatý program. Nejprve jsme si po cestě odpočinuli a občerstvili se a […]

Střípky z gymnázia

,

Nová média jako součást televize 21. století – tak znělo téma už šestého celodenního semináře školních televizí v České televizi. Ten proběhl ve čtvrtek 4. května na Kavčích horách a byl zaměřen především na využití nových platforem pro televizní vysílání. Členové GymTV si společně s redakcemi dalších sedmi školní televizi užili přivítání od mluvčí ČT […]