Střípky z gymnázia

Biologie nevšedním způsobem

,

Mikroskopovat, prohlédnout si modely lidského těla a pochopit jeho fungování – takovou možnost mají studenti, kteří chodí na kroužek biologie. Ten je organizován v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a vede ho PaedDr. Lenka Blažková.

Kroužek se primárně zaměřuje na látku třetího ročníku. Seznamuje své účastníky s jednotlivými soustavami lidského těla. Ale na rozdíl od klasických hodin biologie je tu daleko více času na praxi. Žáci si tak můžou změřit tlak, detailně si prohlédnout lidskou kostru nebo složit model srdce. Kde se nachází pravá síň? Kam a jakou krev vede plicnice? Nejen na tyto otázky se jim pak odpovídá mnohem snadněji.

Kromě lidského těla se tu setkávají i s pojmy jako je mitóza, meióza, fotosyntéza či buněčné dýchání. Ani viry a bakterie jim nejsou cizí. Procvičují zde látku z hodin Obecné biologie, volitelného předmětu v rámci třetího ročníku, nebo řeší zapeklité příklady z genetiky. V poslední době trénují hlavně kroužkovací testy. Ověřují si tak své znalosti a prohlubují je, zároveň si utváří obrázek o přijímacích zkouškách na vysoké školy. A právě tyto zkušenosti v budoucnu určitě využijí.

Období olympiád je v plném proudu, a proto tento kroužek navštěvují i mladší nadšenci do biologie. Mají možnost se připravit na praktická cvičení, trénovat poznávačku nebo se učit text k teoretické části olympiády.