Základní informace

GymTV je školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů. Ve škole působí od roku 2005 a je jednou z nejstarších a největších školních televizí v ČR. Redakce čítá vždy 10-20 členů napříč všemi ročníky školy, od primy po oktávu a od prvního až po čtvrtý ročník čtyřletého studia. Školní televize působí v několika oblastech.

Školní televizní zpravodajství

Tvorbě školního televizního zpravodajství se GymTV věnuje od svého vzniku. Dvacetiminutové zpravodajství z dění ve škole se vysílá zpravidla vždy první středu v měsíci. Moderované zprávy shrnují události, které se za uplynulý měsíc ve škole udály, představují zajímavé projekty, pedagogy školy a přinášejí i portréty zajímavých studentů. Součástí relací bývají také ankety či reportáž z akce, která proběhla mimo školu v příbramském regionu.

Na plánovací redakční poradě obdrží jednotlivé tvůrčí týmy (obvykle dvojice, trojice) úkoly a na nich v průběhu měsíce pracují. Natočí záběry, rozhovory, napíší a natočí komentář a standup a výsledný materiál se pak sestřihá do finální podoby, která se vloží do zpráv. Jednotlivé reportáže jsou uvedeny vstupy moderátorů ze studia. Zde se téměř od počátku používá metoda klíčování: moderátor se natočí na jednobarevném (zeleném) pozadí, které je pak ve střihovém softwaru nahrazeno grafikou. Redaktoři GymTV se vzhledem k množství akcí a nutnosti jejich pokrytí a také z důvodu flexibility nespecializují na jednotlivé profese, jak tomu obvykle je u jiných školních televizí, ale většinou musí být schopni vykonávat všechny práce (kameraman, scenárista, reportér). Jednotlivá vydání školního televizního zpravodajství jsou prostřednictvím kanálu GymTV YouTube streamována na internetu.

Webové zpravodajství

Webové stránky GymTV, které si právě prohlížíte, vznikly v roce 2006 a postupně se staly plnohodnotným zpravodajským webem gymnázia, kde jsou publikovány všechny informace o dění ve škole. Redaktoři formou textových příspěvků doplněných fotodokumentací informují studenty a pedagogy školy, ale i veřejnost o veškerém dění na gymnáziu. Cílem webového zpravodajství je poskytnout jak studentům a pedagogům, tak i široké veřejnosti ucelený a maximálně široký informační servis o dění ve škole, školních akcích a projektech. Součástí stránek jsou také webové speciály  s rozhovory, komentáři apod. Na webu je rovněž archiv videí GymTV, kde je možnost si přehrát školní televizní zprávy, ale také další videa, včetně těch, která nejsou součástí zpráv, či bonusové materiály jako nezkrácené verze rozhovorů apod. Webové stránky GymTV byly několikrát oceněny 1. místem v republice v soutěži školních časopisů v kategorii webový magazín.

Přímé přenosy

Od roku 2015 se školní televize věnuje i živým streamům. Prostřednictvím vlastního kanálu na YouTube přenáší významné akce školy (koncerty školního orchestru GymBand), ale také akce ve městě (Příbramská svatohorská šalmaj 2016 a 2018, vánoční koncerty skupiny Ginevra, varhanní koncerty ze Svaté Hory, Slavnostní věnečky TŠ Dohnal Dancing aj.). Přímé přenosy realizuje až na 7 kamer s online střihovým a režijním pracovištěm a dle typu akce s různou technikou (kamerový stabilizátor, jeřáb, slider, lanovka).

Pořad Z profilu

Specifickým a pravidelným typem přímého přenosu je pořad Z profilu. GymTV připravuje pravidelný měsíčník, později dvouměsíčník živě vysílaných rozhovorů se zajímavými osobnostmi příbramského regionu od října 2018. Mezi hosty byli například taneční mistr Jiří Dohnal, administrátor svatohorské farnosti David Horáček, stomatolog a moderátor Roman Šmucler, letecký fotograf Jiří Jiroušek, oční lékař Michal Bodnár, sportovní komentátor Miroslav Langer, farářka Československé církve husitské Hana Tonzarová, nebo indolog Zdeněk Štipl, kostelnice a předsedkyně Matice svatohorské Věra Langová či spisovatelka a lékařka Tereza Bartošová.

Pořad do roku 2021 moderoval jeho spoluautor a bývalý šéfredaktor GymTV Václav Bešťák, od roku 2021 je moderátorkou a dramaturgyní pořadu Magdaléna Studená.

Záznamy

Nedílnou součástí činnosti GymTV je pořizování záznamů školních i dalších akcí. Od počátku své činnosti vydala GymTV více než 60 disků se záznamy maturitních plesů, školních akademií, divadelních představení, koncertů a dalších akcí, dnes jsou takové záznamy publikovány obvykle na YouTube. Záznamy jsou pořizovány (podle náročnosti akce) na několik kamer a buď s online, nebo offline střihem.

Spolupráce s Českou televizí

Jak se dělá televize s ČT

Tento projekt organizovala GymTV poprvé v roce 2006 a od té doby až do roku 2018 proběhly další 4 ročníky. Jde o setkání školních televizí z ČR pod záštitou České televize. Školní televize tu představují svou tvoru a účastní se besed s odborníky z ČT.

Televize v televizi

V sesterském projektu Jak se dělá televize s ČT se školní televize od roku 2013 setkávají na jednodenních tematických seminářích na Kavčích horách. Zaměřují se např. na zpravodajství, sport, dabing, techniku, dětskou tvorbu apod.

Zprávičky

GymTV dlouhodobě spolupracuje s pořadem ČT :D Zprávičky. Spolu s ostatními školními televizemi pořadu poskytuje vybrané reportáže a některé z nich jsou pak ve v pořadu odvysílány. Štáb Zpráviček už několikrát natáčel i na gymnáziu v GymTV.

Spolupráce s dalšími institucemi

Hudební festival Antonína Dvořáka

GymTV je každoročně mediálním partnerem Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, pro který připravuje cca 5-7 reportáží z každého ročníku.

Svatá Hora

Spolupráce se Svatou Horou je dlouhodobá: od reportáží, přes podrobnou dokumentaci rekonstrukce až po přenosy Nedělních varhanních půlhodinek.

Město Příbram

Pro město Příbram GymTV dokumentovala 800. výročí jeho založení a příležitostně připravuje reportáže z akcí. Pro město natočila i sérii klipů o třídění. V GymTV rovněž vzniká audioverze zpravodaje Kahan.

Další instituce

GymTV spolupracovala či spolupracuje s Příbramskou filharmonií, Charitou Příbram, Muzeem Dobříš, skupinou Ginevra, ZUŠ Příbram, Oblastní nemocnicí či Taneční školou Dohnal Dancing.

Prváci v redakci

Prváci v redakci jsou tvůrčí dílny v rámci hodin českého jazyka a literatury, které školní televize GymTV připravuje pro studenty 1. ročníku na začátku jejich studia na gymnázia. Ti se v nich seznámí tím, jak redakce školní televize funguje, dozví se zajímavosti o škole a také získají povědomí o základech publicistického stylu. Autorkou projektu je šéfredaktorka školní televize Magdaléna Studená.