Střípky z gymnázia

,

Tradiční zakončení školního roku v jídelně školy přineslo vedle setkání všech zaměstnanců i dvojité loučení. Vedení školy, pedagogický sbor i zaměstnanci hospodářského úseku se ve středu rozloučili s Mgr. Danou Štefanovou a Mgr. Filipem Kadeřábkem, kteří školu opouštějí. Bez obou zmíněných, ale společně se čtyřmi novými tvářemi by se měli znovu sejít 26. srpna. Oba […]

Střípky z gymnázia

,

Už podruhé měli gymnazisté napříč třídami možnost aktivně se zúčastnit natáčení živě vysílaného měsíčníku České televize Fokus Václava Moravce. Poprvé to bylo v únoru 2019 a podruhé 22. června letošního roku. Tentokrát se téma týkalo generace tzv. covidiálů, teenagerů, jejichž život a studium byly ovlivněny pandemií covidu-19 a distanční výukou. Vysílalo se z ekologického centra […]

Střípky z gymnázia

,

Po návratu studentů do školy jsme využili letního počasí a se třídami kvintou, sextou, 3.B a 3.C vyrazili na geografické terénní cvičení v povodí Litavky. Slovní základ jména řeky „lit“ se ztotožňuje se slovesem lít, rozlévat. Odkazuje na pravidelné rozvodnění toku a jeho rozlévání z břehů. Vysoko položená pramenná oblast způsobuje, že má Litavka vodu […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 28.6. se i 1.C zúčastnila na gymnáziu sportovního dne (v basketbalu získala 3. místo), avšak ne všichni jsou sportem uchváceni tolik jako třeba kulturou. A právě pro tyto žáky si jejich třídní učitel Václav Havlíček a profesorka dějepisu Pavla Trantinová připravili exkurzi do Dolů Vojtěch a Anna, které spravuje Hornické muzeum. Prváci dostali […]

Střípky z gymnázia

,

Třída prima se 14. června vydala na ozdravný pobyt. Společně s paní učitelkou Pavelkovou, Dubskou a Šmolíkovou byli primáni ubytováni v chatkách v areálu u Nové Peci – blízko největší přehrady v ČR – Lipna. Všechny paní učitelky i některé děti zajistily, aby byl program zábavný a nikdo se nenudil. V pondělí se žáci seznámili […]

Střípky z gymnázia

,

Kromě pravidelného plnění dané dovednosti, sportovní a dobrovolnické aktivity je součástí projektu Cena vévody z Edinburghu také absolvování dobrodružné expedice. Kvintáni, kteří právě usilují o bronzový odznak, se na své první cvičné expedice vydali během června. První skupina zamířila na jih. Pro svou cvičnou expedici si vybrala 32kilometrový úsek (Bechyně – Tábor) pěší stezky údolím Lužnice, […]

Střípky z gymnázia

,

Obvykle se celostátní kolo francouzské olympiády koná ve Francouzském institutu v Praze, ale letos se ve čtvrtek 17. června vítězové krajských kol sešli netradičně online, aby své znalosti a dovednosti změřili před porotou složenou z učitelů francouzského jazyka a rodilých mluvčích. V kategorii B1 reprezentovala Anna Sládečková (3.A) jak naši školu, tak náš kraj velmi […]

Střípky z gymnázia

,

Po oktávě a 4.B obdržely svá maturitní vysvědčení také zbývající dvě třídy, totiž 4.A a 4.C. Stalo se tak v úterý 15. června opět v hudebním sále školy. Čerství absolventi školy převzali své doklady o maturitní zkoušce z rukou třídních učitelek Mgr. Libuše Fořtové a PaedDr. Dany Bohuslavové a také z rukou ředitelky školy Mgr. […]

Střípky z gymnázia

,

Státní okresní archiv Příbram je tu také pro studenty. To si potvrdili žáci kvinty a 1.C, kteří společně s paní učitelkou Pavlou Trantinovou v polovině června tuto velkou bílou budovu navštívili. V průběhu studentských let je třeba vytvořit řadu odborných prací, kterým předchází bádání, ať už jde o ročníkové, bakalářské nebo nakonec diplomové práce. Státní okresní archiv může […]