Střípky z gymnázia

,

Tak jako se velká část komunikace mezi kamarády a rodinou v době největšího lockdownu zcela přesunula do online prostředí, rozhodli se také organizátoři výměnných projektů spojit se alespoň přes počítačové obrazovky. Studenti Gymnázia Příbram se každoročně setkávají se svými protějšky z partnerského Gymnázia Immanuela Kanta Lachendorf v Dolním Sasku. Až doposud se jednalo o výměnný program, kdy […]

Střípky z gymnázia

,

Od časného jara spolupracuje skupina dívek z kvinty v rámci dobrovolnické části bronzové úrovně projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu s Charitou Příbram. V úterý 7. června pro děti jejích klientů, ale také pro děti zaměstnanců tato čtveřice dobrovolnic připravila Den dětí. Pod výmluvným názvem Poklad ve stříbrném městě provedly více než dvacet dětí a […]

Střípky z gymnázia

,

V den dětí, tedy v úterý 1. června, si kvarta připomněla svou zesnulou třídní učitelku, která mládeži zasvětila téměř celý život. Alena Vrátná utkvěla mnohým z nás v paměti jako shovívavá lektorka, která předávala nejen své zkušenosti v biologii a tělocviku, ale šla příkladem především jako člověk. Kvarta se shodla na nápadu, jejž vznesla Mgr. […]

Střípky z gymnázia

,

Rekordně dlouho trvající byl minulý ročník projektu Příběhy našich sousedů, do kterého se gymnázium třetím rokem zapojuje. Natáčení rozhovoru s pamětníkem Janem Follem probíhalo ještě před první vlnou koronaviru;  finální prezentace se odehrála na konci ledna letošního roku, a to v online prostředí. V mezidobí, kdy se čekalo, zda pandemie odezní, byl projekt pozastaven. Stalo […]

Střípky z gymnázia

,

Do třetice sdílíme mnemotechnické pomůcky, které používají pedagogové gymnázia. Minulé články přibližovaly mnemotechnické pomůcky z českého jazyka (součástí článku je také kvíz na procvičení funkčních stylů a slohových postupů) a přírodovědných předmětů. Tentokrát jde o pomůcky z hudebního světa a jazyků. Poděkování patří paním učitelkám Kláře Dubské, Monice Oravské, Veronice Šedivé a Miloslavě Šmolíkové.

Střípky z gymnázia

,

I přes distanční výuku se podařilo učitelům informatiky zorganizovat účast našich žáků v soutěži Kraje pro bezpečný internet. Tradičně se dařilo v základním kvízu většině žáků našeho gymnázia. Někteří z nich však chtěli zkusit i „vyšší level“ a absolvovali kvíz plus. V Kvízu PLUS se nejlépe umístili: Štěpán Janoušek z Gymnázia Příbram Adam Kadeřávek z Gymnázia J. […]

Střípky z gymnázia

,

„Na toku je vidět snaha zpevnit okolní sráz betonovými deskami vloženými na okraje.“ „Říčka se pomalu, ale jistě bahnitě rozvodňuje a přechází v napuštěné mechové polštáře.“ „Po proudu potoka se nachází spousta jezů. Potok byl dříve plný pstruhů a dalších živočichů. Také se zde těžilo zlato.“ „Krajina je zde velmi kopcovitá, místy i skalnatá.“ „V této […]

Střípky z gymnázia

,

2.C ve výuce psychologie v rámci předmětu základy společenských věd právě dokončila téma skladby osobnosti. Jako závěrečné netradiční opakování zvolila paní učitelka Pavla Trantinová pro studenty tvorbu křížovky. Každý student měl vytvořit vlastní křížovku o libovolné délce a formě. Studentům se křížovky vydařily, a proto vám jich zde pár přikládáme pro ukázku. Můžete se je […]

Střípky z gymnázia

,

Zapamatovat si celé periody a skupiny prvků nebo třeba římské číslice nemusí být pro všechny vždy jednoduché. Existuje ale řada obecně známých i neznámých mnemotechnických pomůcek, které mohou žákům zjednodušit život. V tomto článku najdete některé z přírodovědných pomůcek, které používají pedagogové gymnázia. Za druhou várku inspirace děkujeme učitelům Petru Hrubému, Ivetě Mesnerové, Haně Sedláčkové, […]

Střípky z gymnázia

,

Do lavic se dnes po půlročním období distanční výuky k prezenčnímu studiu vrátili studenti vyššího gymnázia. Navázali tak na žáky nižšího gymnázia, kteří po koronavirové pauze do školy začali chodit už v minulých týdnech. Zároveň se do školy vypravili také maturanti, kteří dnes absolvovali didaktické testy z angličtiny a matematiky a v dalších dnech je […]