Střípky z gymnázia

,

Odbila dvanáctá a 116 studentů posledního ročníku gymnázia zasedlo do lavic. Písemnou prací z českého jazyka začaly letošní maturitní zkoušky. Studenti mají na výběr z šesti zadání a na samotné psaní 90 minut. Až budou mít hotovo, poputují slohové práce do CERMATu a jeho hodnotitelé je začnou opravovat. Písemná část maturitní zkoušky bude pokračovat 2. […]

Střípky z gymnázia

,

Nostalgie, radostná setkání a  vypravování. V pátek 9. června se konal sraz třídy 4.B z maturitního roku 2006/2007,  a to přímo v prostorách školy. Třída se sice nesešla v plném počtu, docházka se ale vyrovnala potomky někdejších gymnazistů. S bývalou 4.B se setkala její třídní učitelka Ludmila Šmejkalová, paní profesorka Marie Hlaváčová, zástupce ředitelky Josef Doležal a […]

Střípky z gymnázia

,

Maturitní vysvědčení jsou pro letošek rozdána. Cenný dokument obdrželi dnes v podvečer v obřadní síni Zámečku-Ernestina také absolventi ze tříd oktáva a 4.B. Ceremoniál proběhl v tradičním duchu – nechyběla studentská hymna, proslov ředitelky Mgr. Ivy Kadeřábkové, zástupců absolventů Filipa Martinkoviče a Jaromíra Kalčice i třídních učitelek Mgr. Václavy Reissmüllerové a Mgr. Lenky Pavelkové. Samozřejmě […]

Střípky z gymnázia

,

Se studiem na gymnáziu se pro letošek rozloučily první dvě třídy. Absolventy se včera v obřadní síni Zámečku-Ernestina stali studenti 4.A a 4.C. Z rukou svých třídních, Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Pavly Karasové, převzali maturitní vysvědčení. K absolvování školy jim jako vždy poblahopřála také ředitelka gymnázia Mgr. Iva Kadeřábková. Slavnostní akt provázela i slova […]

Střípky z gymnázia

,

Skončil první týden ústních maturit, pro 4.A a 4.C úspěšný, a už jsou tu oktáva a 4.B, aby své spolužáky napodobily. Na gymnáziu začal druhý a poslední týden ústních maturit. V obou třídách je zahájili řečníci z řad studentů Filip Martinkovič a Jaromír Kalčic a také místopředsedkyně maturitních komisí PaedDr. Dana Bohuslavová a Mgr. Veronika […]

Střípky z gymnázia

,

První dvě třídy, 4.A a 4.C, dnes zahájily svůj týden ústních maturit. Tradiční zahájení jak ve sborovně pro maturitní komise, tak ve třídách pro studenty, se neslo v příjemné atmosféře a stejně tradičně zahrnovalo krátké proslovy místopředsedkyň, zástupců studentů a rovněž tak i předsedů maturitních komisí. Těmi jsou v prvních dvou třídách Ing. Lucie Krupičková […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 28. dubna opět do školy přišel málokdo suchý, jako každý rok se totiž na naší škole konalo poslední zvonění, kdy maturanti vodou pokropili většinu školy a častokrát neprošel suchý ani ten, kdo  přispěl menší či větší finanční částkou. Na druhou a třetí hodinu se většina ročníků přesunula do tělocvičen, kde si pro ně oktáva, […]

Střípky z gymnázia

,

Rok se s rokem sešel a je tu maturita. Pravda, není to úplně rok a je to spíš takový předvoj, ale do maturity se rozhodně počítat bude. Studenti čtyř tříd posledního ročníku totiž dnes – stejně jako jejich vrstevníci v celé republice – napsali své maturitní písemné práce z českého jazyka. Kvůli tradičním změnám v […]

Střípky z gymnázia

,

Je to příjemná tradice, která narůstá na oblibě. Letos už několikátá parta absolventů školy si k setkání po letech vybrala prostředí kdysi důvěrně známé, a přesto úplně jiné, než jak jej byli zvyklí vídávat před lety. Někdejší oktáva A, poslední ročník paralelních tříd osmiletého gymnázia, jejíž datum maturity spadá do května 2006, se v pátek […]

Střípky z gymnázia

,

Na gymnáziu prožili část svého mládí, nezapomenutelné čtyři roky. Ve školním roce 1995/1996 odmaturovali a každý z nich se vydal svojí cestou. Někteří se vídali i nadále, jiní své kontakty přerušili. Všichni studenti tehdejší 4.B se ale opět společně setkali na třídním srazu 10. června na Gymnáziu Příbram. Dvacet let poté, co složili svoji první velkou […]