Střípky z gymnázia

,

„Na toku je vidět snaha zpevnit okolní sráz betonovými deskami vloženými na okraje.“ „Říčka se pomalu, ale jistě bahnitě rozvodňuje a přechází v napuštěné mechové polštáře.“ „Po proudu potoka se nachází spousta jezů. Potok byl dříve plný pstruhů a dalších živočichů. Také se zde těžilo zlato.“ „Krajina je zde velmi kopcovitá, místy i skalnatá.“ „V této […]

Střípky z gymnázia

,

2.C ve výuce psychologie v rámci předmětu základy společenských věd právě dokončila téma skladby osobnosti. Jako závěrečné netradiční opakování zvolila paní učitelka Pavla Trantinová pro studenty tvorbu křížovky. Každý student měl vytvořit vlastní křížovku o libovolné délce a formě. Studentům se křížovky vydařily, a proto vám jich zde pár přikládáme pro ukázku. Můžete se je […]

Střípky z gymnázia

,

Paní učitelka Klára Dubská si pro své žáky primy v průběhu jara připravila dobrovolné literární výzvy, čímž oživila distanční výuku češtiny. V rámci první výzvy měli žáci za úkol vytvořit koláž symbolizující určité literární dílo. Podle zadaných kritérií primáni vytvořili koláže rovnou tři a vybírali knihy z těchto kategorií: Fantasy, sci-fi nebo dobrodružná literatura Kniha, […]

Střípky z gymnázia

,

Antonín Dvořák – jeden z nejslavnějších českých hudebních skladatelů, který rád pobýval na Příbramsku, především ve Vysoké u Příbramě. Žáci primy, sekundy, 1.B, 2.A a 2.C dostali za úkol, aby v příbramském regionu našli alespoň tři sochy, busty nebo pamětní desky Antonína Dvořáka. Vybraná místa měli navštívit a pořídit fotografii. Tento úkol vymyslela vyučující hudební […]

Střípky z gymnázia

,

Krajina zalitá měsíčním světlem, mexická poušť, romantický západ slunce, domek na samotě nebo cesta vinoucí se do kopců. To jsou jen příklady typů krajiny, které vytvořili studenti 1.B, 1.C a kvinty při hodinách informačních technologií pod vedením pana učitele Jana Charváta. Úkolem bylo ve vektorovém editoru nakreslit krajinu podle své vlastní fantazie a pak obrázek […]

Střípky z gymnázia

,

Osobní dopis je slohovým útvarem, který v naší rychlé době pomalu ztrácí na významu. Proto se možná chodíme vyzpovídat k terapeutům a psychologům, protože se ze svých pocitů nedokážeme vypsat. Když jsme smutní, je tu plačící smajlík, když jsme se zamilovali, poslouží nám srdíčko…, ale je to vždy tak jednoduché? Jdou svět a naše prožívání […]

Střípky z gymnázia

,

Na jaká zajímavá místa Severní Ameriky byste se chtěli podívat? Nad touto otázkou se museli zamyslet studenti sekundy. V rámci zeměpisu dostali za úkol vytvořit prezentaci či video na toto téma. Místo klasického prezentování před tabulí, které je v dnešní době nemožné, se studenti museli vypořádat s audiokomentářem, který si sami nahráli. Někteří sekundáni zpracovali […]

Střípky z gymnázia

,

Květnové vydání školního televizního zpravodajství přineslo příspěvek, v němž někteří učitelé odhalili své domácí prostředí během distanční výuky. Diváci tak mohli pozorovat, jak to vypadá, když pedagogové vyučují z domova. V galerii tohoto článku se můžete podívat nejen na učitele, kteří se objevili v reportáži, ale i na další, kteří redakci GymTV zaslali foto z […]

Střípky z gymnázia

,

Na konci února se Gymnázium Příbram zapojilo do dotazníkového šetření, které si nechalo zpracovat společností Scio. Šlo o tzv. mapu školy, soubor online průzkumů, v nichž studenti, rodiče, učitelé a nepedagogičtí pracovníci hodnotili řadu aspektů, jejichž cílem bylo mj. zmapovat atmosféru školy, vztahy, prostředí či náročnost. Stěžejní body výsledků mapy školy uvádíme v grafech níže. […]

Střípky z gymnázia

,

Ze studentů 1.A, 1.C a kvinty se v průběhu distanční výuky stali filmoví kritici. Přesvědčila se o tom paní učitelka Klára Dubská, která svým žákům zadala úkol napsat filmovou recenzi. Protože se v rámci hudební výchovy právě společně věnovali klasicismu a dvěma největším skladatelům přinejmenším této epochy Wolfgangu Amadeu Mozartovi a Ludwigu van Beethovenovi, měli […]