Střípky z gymnázia

Biologové se scházejí v úterý

,

Díky projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje se od října každé úterý po vyučování schází někteří gymnazisté s PaedDr. Lenkou Blažkovou v biologické pracovně. Ve strávených šedesáti minutách se věnují učivu probíranému při hodinách a následně si rozšiřují obzory v daném tématu. Tématem se stalo lidské tělo. Pracují tu na interaktivní tabuli, vyplňují texty či obrázky, zkoumají modely (například srdce či plic) nebo si zkouší některé přístroje (například fonendoskopy nebo měřiče tlaku). Dozvěděli se, kde se nachází určité tepny a žíly, nebo  podrobnější informace o lymfocytech T a B.