Střípky z gymnázia

,

Život manželů Hanzelových se změnil v noční můru poté, co se vláda Agnosie rozhodla modernizovat a rozšířit malé letiště blízko jejich domu. Hluk se stal nepřekonatelným problémem. Město nabídlo odkoupení domu za částku, která neodpovídala vynaloženým nákladům. Poté, co manželé neuspěli ani u ústavního soudu své země, se obrátili na Evropský soud pro lidská práva. Jak […]

Střípky z gymnázia

,

Okresní kolo zeměpisné olympiády se konalo 26. února v Domě dětí a mládeže v Příbrami. Do tohoto kola se dostali i někteří studenti Gymnázia Příbram. Soutěžilo se ve třech kategoriích: A (primy a 6. ročníky základních škol), B (sekundy a 7. ročníky základních škol) a C (tercie + kvarty a 8. + 9. ročníky základních […]

Střípky z gymnázia

,

Už třetím rokem se gymnázium účastní projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje nezisková organizace Post Bellum. Soutěžící, žáci základních škol a gymnázií, mají za úkol vyzpovídat vybraného pamětníka a s přispěním jeho vzpomínek na kamerový či zvukový záznam, doložených dobovými fotografiemi a obecně známými informacemi, vytvořit dílo, které vypoví příběh jedince a přiblíží tehdejší dobu. […]

Střípky z gymnázia

,

A ještě k tomu na Valentýna. I tak by se dalo popsat letošní Fyziklání, mezinárodní fyzikální soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků. Soutěžní dopoledne v pátek 14. února navázalo na Fyziklání online, ve kterém se studentům gymnázia v listopadu podařilo obsadit 7. místo v rámci ČR. Soutěž proběhla v Top Hotelu Praha, kam se sjelo celkem […]

Střípky z gymnázia

,

Mezi okresními koly předmětových olympiád má své místo i angličtina a také ona už zná své okresní výsledky ve všech kategoriích. Zástupci Gymnázia Příbram dosáhli největšího úspěchu v kategorii středních škol – gymnázií, kde první místo získala Sára Sovičková ze septimy. Okresní kolo proběhlo 13. února a tradičně se skládalo z písemné a konverzační části. […]

Střípky z gymnázia

,

Taková je bilance úspěchů studentů Gymnázia Příbram v okresním kole olympiády v německém jazyce. Žáci museli předvést své dovednosti při poslechu, rozhovoru na dané téma a popisu obrázku. V pondělí 10. února soutěžili mladší žáci. V této kategorii, pro žáky tercie a kvarty, zvítězil Petr Švarc a na 3. místě skončila Lada Telenská (oba kvarta). Ve čtvrtek 13. února […]

Střípky z gymnázia

,

Třída prima se zapojila do soutěže nazvané Souboj čtenářů 2020 – rosteme s knihou. Jde o čtenářskou soutěž určenou dětem 6. ročníků a primy víceletých gymnázií. Děti se učí porozumět textu, kriticky s ním pracovat, vést si poznámkový blok a zvykají si na týmovou práci. V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou […]

Střípky z gymnázia

,

Okresní kolo fyzikální olympiády se v pátek 24. ledna uskutečnilo na Gymnáziu Příbram. Konalo se ve dvou kategoriích: katogerie F pro 8. ročník a tercii a kategorie E pro 9. ročník a kvartu. Zúčastnila se gymnázia ze Sedlčan, Dobříše, Gymnázium Příbram a Základní škola Březové Hory Příbram. První místa obsadilo v kategorii F Gymnázium Sedlčany […]

Střípky z gymnázia

,

23. ledna se v Domě dětí a mládeže v Příbrami konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka, do kterého postoupily i dvě studentky Gymnázia Příbram. Olympiáda trvala od rána do 12 hodin. Celkem 10 účastníků bylo z obou příbramských gymnázií, z gymnázií ze Sedlčan a Dobříše a dále z OA a VOŠ Příbram. Účastníci psali […]

Střípky z gymnázia

,

Gymnázium Příbram vyslalo i tento rok svého zástupce do regionálního kola lingvistické olympiády. Tím byla Magdaléna Kolářová, která zvítězila ve školním kole. V regionálním kole na ni čekalo opět pět úloh, ve kterých musela přijít na různé jazykové jevy téměř neznámých jazyků, například středoasijské ujgurštiny. Regionální kola se konala 15. ledna v Praze a Olomouci […]