Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 22. listopadu se v učebně informatiky sešlo šest gymnazistů, aby se ve třech různých kategoriích zúčastnili školního kola Astronomické olympiády. V této soutěži si studenti každoročně porovnávají své schopnosti v mnoha oborech, které se v rámci astronomie prolínají — především se jedná o matematiku a fyziku, v některých případech ale dojde třeba i […]

Střípky z gymnázia

,

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální týmová soutěž školáků druhého stupně základní školy nebo nižšího gymnázia. Letos 23. listopadu se žáci kvarty Jan Krejsa, David Bálek, Anežka Vojáčková a Jiří Hrubant účastnili soutěže Junior náboj v Písku pod ochrannou rukou PaedDr. Dany Bohuslavové, kde se umístili na stříbrném místě. Pouhý bod je dělil od vítězství. Velice […]

RozhovoryStřípky z gymnázia

,

Město Kolombo na západním pobřeží Srí Lanky hostilo od 6. do 14. října 2018 i XXIII. Mezinárodní astronomickou olympiádu. Té se zúčastnil i David Bálek, student kvarty. David v první půlce května vyhrál republikové kolo a pak celé prázdniny věnoval přípravě na mezinárodní kolo. Kromě učení a získávání nových znalostí se společně s českou delegací, kterou vedli […]

Střípky z gymnázia

,

Kdo byl Sámo? Kudy vedly cesty Cyrila a Metoděje? Která významné osobnost přišla o život v Kostnici? Kdo vymyslel dnes už tak známou postavu Kašpárka? Na tyto, ale i mnohem složitější otázky museli znát odpověď ti studenti, kteří  se zúčastnili  22. listopadu dějepisné olympiády pro nižší gymnázium. Téma bylo rozsáhlé – Cesty za obchodem a vzděláváním. […]

Střípky z gymnázia

,

Jazyky igboština, maorština, ik, palauština a k tomu ještě staroirské písmo ogam – to vše čekalo na soutěžící v zadání lingvistické olympiády, která se letos na gymnáziu konala poprvé, a to v pátek 16. listopadu. Této nové soutěže, jejíž organizace se zhostila Mgr. Veronika Šedivá, se zúčastnilo více než 30 studentů z celého vyššího gymnázia. […]

Střípky z gymnázia

,

Robosoutěž pořádaná Fakultou elektrotechnickou ČVUT se stala pro gymnazisty už tradiční soutěží, ve které slaví úspěchy. Prokázali to i tentokrát. Tento rok na soutěžící čekal už známý úkol – Pac-Man. Roboti postavení ze stavebnice LEGO mají za úkol projet bludiště a sesbírat co nejvíce bodů. Letos ale měla tato známá mise háček. Do bludiště byli […]

Střípky z gymnázia

,

Volejbal, fotbal, florbal. To vše jsou běžné sporty, ve kterých se gymnazisté se svými vrstevníky utkávají. V posledních letech je mezi nimi pravidelně také klání v piškvorkách. Oblastní kolo soutěže pIšQworky proběhlo letos 8. listopadu na Gymnáziu pod Svatou Horou. Zamyšlené tváře, nervózní hráči, hromada křížků a koleček a týmy z celého okresu. To vše […]

Střípky z gymnázia

,

Kromě přípravy měsíčního televizního zpravodajství a natáčení dalších videí je nedílnou součástí činnosti GymTV samozřejmě i správa vlastního zpravodajského portálu. Ten se svými články zaměřuje výhradně na dění ve škole. Snaží se pokrýt co největší množství akcí, které se ve škole konají, a důraz je kladen například na bohatou fotodokumentaci. Právě to jsou možná věci, […]

Střípky z gymnázia

,

Příbramské gymnázium má letošní rok o jeden zájmový kroužek navíc. Tímto nováčkem je debatní klub vedený bývalou studentkou Annou Čámskou. Účastníci se naučí sestavit kvalitní argumenty, ubránit je před kritikou, nebo napadat soupeřovy argumenty a vypilovat si svůj mluvený projev. Všechny tyto dovednosti pak zužitkují v debatních turnajích organizovaných Asociací debatních klubů, kde navíc obdrží […]

Střípky z gymnázia

,

Klokan rudý, klokan velký, a dokonce existuje i méně známý – klokan přírodovědný, rozšířený po základních a středních školách. Ten je velmi podobný klokanu matematickému. Jedná se o soutěž testující studenty ze všeobecných znalostí z přírodovědných oborů, který se na škole konal 10. října. 24 řešených úloh čekalo na žáky tercie, kvarty (ti soutěžili pod […]