Střípky z gymnázia

,

Obvykle se celostátní kolo francouzské olympiády koná ve Francouzském institutu v Praze, ale letos se ve čtvrtek 17. června vítězové krajských kol sešli netradičně online, aby své znalosti a dovednosti změřili před porotou složenou z učitelů francouzského jazyka a rodilých mluvčích. V kategorii B1 reprezentovala Anna Sládečková (3.A) jak naši školu, tak náš kraj velmi […]

Střípky z gymnázia

,

I přes distanční výuku se podařilo učitelům informatiky zorganizovat účast našich žáků v soutěži Kraje pro bezpečný internet. Tradičně se dařilo v základním kvízu většině žáků našeho gymnázia. Někteří z nich však chtěli zkusit i „vyšší level“ a absolvovali kvíz plus. V Kvízu PLUS se nejlépe umístili: Štěpán Janoušek z Gymnázia Příbram Adam Kadeřávek z Gymnázia J. […]

Střípky z gymnázia

,

Krajská kola olympiád z ruštiny i francouzštiny proběhla v uplynulých týdnech. V kraji se neutkali už jen němčináři, kteří se tohoto kola soutěže dočkali 21. dubna. Podobně jako v případě ostatních jazyků probíhala i tato soutěž v online prostředí, které ji ochudilo o poslechovou část. Veškerý důraz tak byl kladen na ústní zkoušku, jejímž tématem […]

Střípky z gymnázia

,

David Bálek je studentem sexty a zvládl v letošním specifickém školním roce úspěšně vyřešit úlohy domácí části a pak i klauzurní části školního kola matematické olympiády. Postoupil tak do kola krajského. 30. března tu studenti řešili pod dohledem kamer sadu úloh distančně a po čtyřech hodinách náročného řešení posílali svoje práce. V hodnocení získal David […]

Střípky z gymnázia

,

Duben proběhl ve znamení mnoha olympiád, a tak nesmí chybět ani zmínka o ústředním kole olympiády z ruského jazyka, které se konalo 21. dubna. Konverzační soutěž samozřejmě proběhla opět online formou. Nedílnou součástí olympiády byl mluvený projev a řečové situace, které mohly být zadány formou obrázku, popřípadě slovního popisu. Olympiáda zahrnovala rovněž poslech s porozuměním. Anna […]

Střípky z gymnázia

,

Mezi olympiádami, které se tento školní rok konaly a nebo konají, nechybí ani chemická olympiáda. Ta letos proběhla online v období března a dubna. Studenti gymnázia se školního kola zúčastnili ve třech kategoriích: A, B a C. Tématem pro kategorie A a B byly různé kapitoly týkající se organické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie a […]

Střípky z gymnázia

,

V průběhu dubna se konalo republikové finále astronomické olympiády. V ní soutěžili řešitelé ze dvou kategorií – AB, která je určena pro 3. a 4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, a CD, která je určena pro 1. a 2. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V kategorii CD se na 1. pozici […]

Střípky z gymnázia

,

Tradiční jarní maraton vědomostních olympiád ještě nekončí, řada soutěží už ale zná výsledky z okresních a krajských kol. Stejně je na tom olympiáda pro nadšence českého jazyka. Gymnázium Příbram reprezentovali studenti v obou kategoriích – pro nižší i vyšší gymnázium. Mladí jazykovědci si museli nejprve poradit s gramatickou částí, kde na ně čekaly úlohy věnující se slovnímu uspořádání […]

Střípky z gymnázia

,

Krajské kolo astronomické olympiády se letos, stejně jako ostatní soutěže, konalo distanční formou. Astronomové měli za úkol vyplnit online kvíz, vypracovat různé úkoly na papír a udělat praktický úkol. V kategorii GH, která je určena pro 6. a 7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, se na 3. pozici umístil David Hora (sekunda). Dále […]

Střípky z gymnázia

,

Nadšenci pro vědu přírodovědeckou se i letos mohli zúčastnit biologické olympiády. 55. ročník odstartoval školním online kolem, ze kterého se výjimečně nepostupuje do okresu, ale rovnou do kraje. Ve čtyřech kategoriích soutěžili studenti v rámci celého gymnázia, celkem své znalosti a vědomosti prověřilo přes třicet žáků. Težký život ve vodě. Tak znělo téma udávající testové […]