Střípky z gymnázia

O moderních technologiích vítězně

,

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu, v jehož rámci škola organizuje zájmové aktivity s přírodovědným zaměřením, se školní televize GymTV na jaře účastnila aktivity Moderní technologie firem očima středních škol. Jejím organizátorem byla Krajská hospodářská komora Střední Čechy a úkol spočíval v natočení dvou 3-5minutových spotů ze středočeských firem, které by akcentovaly moderní technologie v nich používané. Tyto spoty mohou případně sloužit firmám samotným nebo mohou podporovat technické vzdělání žáků základních a středních škol.

GymTV oba spoty natočila v příbramské firmě Geomine a.s., zabývající se výrobou plechových komponentů pro přední evropské společnosti. Natáčení proběhlo ve dvou dnech na konci května a následně probíhaly postprodukční práce. První spot je koncipován jako promovideo firmy, druhý jako klasická reportáž sledující výrobní postup od objednávky až po expedici.

Vyhodnocení projektu, spojené se soutěží o nejlepší příspěvky, proběhlo 21. června v Poděbradech. V tamních sklárnách Crystal Bohemia tak i příbramští gymnazisté absolvovali exkurzi a následně ústy Magdalény Studené z tercie prezentovali školu i svou práci. Příspěvky hodnotila porota složená jak z odborníků z mediální praxe, tak zástupců hostitelů: starosty Města Poděbrady Jaroslava Červinky, předsedkyně KHK StČ Ivany Chottové, koordinátorky projektu IKAP Terezy Javanské, odborníka z multimediální oblasti Viktora Nováka a učitelky žáků 8. třídy ze ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady Jitky Haslingerové. Soutěže se vedle příbramských gymnazistů zúčastnily EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady, VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora a SPŠ Rakovník.

V hlasování poroty i podle hlasů přítomných žáků základních škol nakonec zvítězila tvorba Gymnázia Příbram. Oba spoty si můžete prohlédnout níže.