Střípky z gymnázia

Chemikové se scházejí v pátek

,

Zájemci o chemii z řad žáků školy mají možnost rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti při experimentování v chemické laboratoři v kroužku chemie. Ten je na škole organizován již od září 2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Náplň kroužku je připravována učiteli chemie a jeho cílem je podpořit tento předmět na gymnáziu formou další volnočasové aktivity nabízené žákům. V rámci kroužku zatím měli studenti možnost navštívit Kovohutě Příbram a úpravnu vody na Hvězdičce, připravit pokusy pro den otevřených dveří, proniknout do kvalitativních metod analytické chemie, vyzkoušet v praxi přípravu chladících směsí provádět základní experimenty z elektrochemie nebo měřit pH pomocí měřící soupravy Vernier. Kroužek je organizován v pátek jednou za dva týdny formou dvouhodinových schůzek v chemické laboratoři. Zájemci jsou všemi učiteli chemie srdečně vítáni a mohou se do činnosti kdykoliv zapojit.