Střípky z gymnázia

,

Snad je analogie s nejvýraznější promluvou celé hry „Já se zrodím“ při ohlédnutí za letošním divadelním představením kvarty a jeho náročným zrodem  na místě – jen na rozdíl od krátkého života jepic si představení, které kvarta nacvičila v rámci výuky dramatické výchovy pod vedením Mgr. Marcely Haškové, zaslouží delší existenci. Alegorické drama bratří Čapků Ze života […]

Střípky z gymnázia

,

Den D mají před sebou kvartáni. Už zítra je totiž čeká jejich divadelní představení, které s nimi v rámci výuky předmětu dramatická výchova připravila Mgr. Marcela Hašková. Některé třídy představení hry bratří Čapků Ze života hmyzu zhlédnou dopoledne, na večerní představení, které začíná v 18 hodin v prostorách Waldorfské školy v Příbrami, jsou pak srdečně […]

Střípky z gymnázia

,

Cvo XX.st ory, nebo, chcete-li, CvokStory. Už titul letošního absolventského představení kvarty v rámci výuky dramatické výchovy dával tušit, že se zase chystá divadlo, které pobaví. A kvarta pod vedením Mgr. Blanky Svobodové ve hře Vlastimila Pešky opravdu pobavila, i když to chtělo trochu povědomí o dějinných souvislostech 20. století. Na malé scéně Divadla Antonína […]

Střípky z gymnázia

,

Aprílová komedie. To je titul letošního absolventského divadelního představení třídy kvarta v rámci výuky dramatické výchovy, s nímž kvartáni pod vedením Mgr. Blanky Svobodové v pondělí 26. června na několikrát rozesmáli malou scénu Divadla Antonína Dvořáka – jednak v dopoledních představeních pro gymnazisty a jednak v tom večerním pro veřejnost. Taškařice ve vaudevillovém duchu z […]

Střípky z gymnázia

,

Mezi vystupujícími na letošní Příbramské svatohorské šalmaji budou i gymnazisté. V rámci pátečního programu, který je zčásti věnován příbramským školám, se představí hned dvě skupiny studentů Gymnázia Příbram. S historickou hrou Bylo nebylo aneb Jak generál Torstenson ostrouhal kolečka se představí sextáni pod vedením Mgr. Marcely Haškové. Jde o reprízu úspěšného absolventského představení, které na […]

Střípky z gymnázia

,

Stejný dům, stejné situace, ale rozdílné temperamenty – letory. Znalcům divadelní klasiky svítá, ostatním napovíme: jde o nestárnoucí komedii Johanna Nepomuka Nestroye Dům čtyř letor. Právě tu si letos ke svému absolventskému představení v rámci výuky dramatické výchovy vybrala a upravila třída kvarta Gymnázia Příbram. A volba to byla mimořádně šťastná. Představení, které měli 27. […]

Střípky z gymnázia

,

Zpět do roku 1645, potažmo do června minulého školního roku, se mohou vrátit zájemci o DVD se záznamem stejnojmenného představení, které v současné době vydává GymTV. Absolventské představení kvarty v rámci předmětu dramatická výchova diváky v podání loňských kvartánů přeneslo do Třicetileté války, kdy Švédové dobývali Brno. DVD obsahuje záznam celého představení a také složku s fotografiemi […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 16. června vystoupili kvartáni s tradičním absolventským představením. To letos proběhlo na Waldorfské škole; dopoledních představení se zúčastnili studenti školy a to večerní bylo hojně navštíveno rodiči a přáteli účinkujících a veřejností. Dějem studenti vtáhli diváky do 17. století (konkrétně rok 1645, který ostatně dominoval i v názvu představení), kdy bylo Brno v […]

Střípky z gymnázia

,

O tom, že se klasické Ezopovy bajky dají divadelně zpracovat i moderním způsobem, přesvědčila své diváky třída kvarta. Dne 24. června sehrála hned tři představení své hry Ministr je zvíře! – dvě dopoledne pro studenty Gymnázia Příbram, jedno večer pro rodiče a veřejnost. I letos pomáhala žákům paní profesorka Mgr. Marcela Hašková. Přípravy začaly už o několik měsíců […]