Střípky z gymnázia

,

Po maturitním plesu oktávy a 4.A nastal čas i pro 4.B a 4.C, a právě čas byl tématem toho jejich. Obě třídy ples odstartovaly společným předtančením, které s nimi připravila a secvičila bývalá gymnazistka Dominika Zoubková. Pavel Urban ze 4.C poté zazpíval studentskou hymnu Gaudeamus Igitur. Další byl na řadě proslov ředitelky školy, ta v […]

Střípky z gymnázia

,

Po dvou letech končí projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Jeho podstatou byla podpora polytechnického vzdělávání studentů a prohlubování počítačových znalostí učitelů. A to právě prostřednictvím organizace kroužků zaměřujících se na exaktní vědy. Jedním z nich byl i kroužek robotiky, ten vznikl na gymnáziu už před zavedením projektu IKAP a měl za sebou několik […]

Střípky z gymnázia

,

Gymnázium Příbram vyslalo i tento rok svého zástupce do regionálního kola lingvistické olympiády. Tím byla Magdaléna Kolářová, která zvítězila ve školním kole. V regionálním kole na ni čekalo opět pět úloh, ve kterých musela přijít na různé jazykové jevy téměř neznámých jazyků, například středoasijské ujgurštiny. Regionální kola se konala 15. ledna v Praze a Olomouci […]

Střípky z gymnázia

,

Basketbalistky z Gymnázia Příbram se po výhře v okresním kole na Střední průmyslové škole v Příbrami probojovaly do krajského kola, které se konalo 28. listopadu v Nymburce. V tom bohužel už tým ve složení Monika Weisheitlová, Anežka Staníčková, Johana Novotná, Kateřina Kolínová, Liliana Sirůčková, Markéta Procházková, Martina Svobodová a Valentýna Jarošová nepostoupil dále a odnesl […]

Střípky z gymnázia

,

Na celkem třiadvaceti stanovištích se mohli návštěvníci dne otevřených dveří seznámit se vším, co Gymnázium Příbram nabízí. Přes více než sto padesát zájemců o studium z pátých a devátých tříd základních škol si přišlo ve středu 11. prosince projít školu a dozvědět se více o studiu na gymnáziu. Připraven pro ně byl vskutku bohatý program; […]

Střípky z gymnázia

,

Už po osmé se na gymnáziu skládaly mezinárodně uznávané zkoušky DELF, a to od 20. do 22. listopadu. Letos je absolvovalo 26 studentů v úrovních A2, B1 a B2. V celkem čtyřech částech zkoušky museli studenti prokázat své znalosti: v poslechu, porozumění psanému textu, slohu a ústním pohovoru. V každé části zkoušky mohou studenti získat […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci oslav třiceti let od začátku sametové revoluce se i gymnázium připojilo k oslavám pádu komunistické strany, a to projektovým dnem, kdy si studenti mohli vybrat z více než dvaceti různě zaměřených workshopů. Ve čtvrtek 21. listopadu se v prvních čtyřech hodinách výuky gymnázium zaplnilo pamětníky, historiky a odborníky z ostatních oborů, aby studenty […]

Střípky z gymnázia

,

Do příbramských Kovohutí na to, jak se zpracovává olověný odpad, se byli v pátek osmnáctého října podívat studenti gymnázia pod vedením Marie Hlaváčové. V areálu Kovohutí Příbram si studenti prohlédli celý proces výroby olova z recyklovaného olověného odpadu, který Kovohutě získávají především ze starých autobaterií. Během prohlídky celého areálu se studenti dozvěděli, co všechno je […]

Střípky z gymnázia

,

Na úpravnu pitné vody Hvězdička se vydali v pátek 11. října studenti z chemického kroužku pod vedením Marie Hlaváčové. Tam na ně čekala prohlídka čističky, jejích laboratoří a velína, kde je provázel hlavní technolog vody Petr Vašek. Ten jim přiblížil, jak čistička funguje, kde se bere voda v ní, a také jaké chemikálie jsou potřeba […]

Střípky z gymnázia

,

V týdnu od 20. do 29. září tři příbramské střední školy hostily vyučující ruského jazyka a literatury, které do České republiky přijely na stáž. Mezi těmito školami bylo i Gymnázium Příbram, kde se na organizaci podílely Ivana Mašková, Hana Štufková, Pavla Karasová a Milena Hrabíková. Náplní stáže poté byla hospitace v hodinách ruského jazyka u […]