Střípky z gymnázia

Fyzikální kroužek v science parku

,

Se zajímavou formou získávání poznatků z fyziky se seznámili členové fyzikálního kroužku, který pracuje ve škole v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Pod vedením vedoucího kroužku Mgr. Karla Heřmana navštívili dne 16. 10. v odpoledních hodinách zábavní loď iQport v Praze, aby se prostřednictvím řady zajímavých experimentů, které jsou v tomto zážitkovém science parku k .dispozici, dozvěděli více o zákonitostech fyziky, vyzkoušeli své schopnosti řešit technické a logické problémy a samostatně si vyzkoušeli a osahali pokusy, které jsou v tomto centru k dispozici. Mezi nezapomenutelné zážitky patřila i simulace kabiny potápějícího se Titaniku, model Golema, komunikující roboti a všudypřítomná virtuální realita. Zajímavé byly i informace týkající se lidského těla. Celkově se jednalo o velmi vydařené a motivující odpoledne