Střípky z gymnázia

,

128 nových gymnazistů v pondělí zasedne do lavic ve třech třídách prvního ročníku a v primě. Spolu s nimi také 476 dalších studentů v ostatních ročnících. Ještě než školní rok začne, je tu několik informací, které se hodí znát. Vstup studentům do školy bude v pondělí umožněn v 7:15, alespoň tak je stanoven oficiální čas otevření budovy. Na všechny […]

Střípky z gymnázia

,

Konec června a konec srpna dělí jen dva měsíce. Ty ale mnohým utekly jako voda. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci gymnázia se tak znovu sešli v jídelně, aby zahájili další školní rok. A jestliže závěr června byl ve znamení loučení, začátek přípravného týdne znamenal vítání. V minulém školním roce se po 40 letech s učitelskou dráhou […]

Střípky z gymnázia

,

Zavést pevné připojení do všech tříd a připravit tak základ pro další kroky modernizace učeben a dalších prostor. To je jedním z cílů zasíťování školy, které minulý týden na gymnáziu začalo. Projekt s názvem Modernizace síťové infrastruktury v celkové hodnotě 872 603 Kč realizuje firma T-Technology, s.r.o., z Roudnice nad Labem. Ve škole se tak […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu, v jehož rámci škola organizuje zájmové aktivity s přírodovědným zaměřením, se školní televize GymTV na jaře účastnila aktivity Moderní technologie firem očima středních škol. Jejím organizátorem byla Krajská hospodářská komora Střední Čechy a úkol spočíval v natočení dvou 3-5minutových spotů ze středočeských firem, které by akcentovaly moderní technologie […]

Střípky z gymnázia

,

Snad je analogie s nejvýraznější promluvou celé hry „Já se zrodím“ při ohlédnutí za letošním divadelním představením kvarty a jeho náročným zrodem  na místě – jen na rozdíl od krátkého života jepic si představení, které kvarta nacvičila v rámci výuky dramatické výchovy pod vedením Mgr. Marcely Haškové, zaslouží delší existenci. Alegorické drama bratří Čapků Ze života […]

Střípky z gymnázia

,

GymBand, školní orchestr Gymnázia Příbram, slaví letos deset let své existence. Právě k tomuto výročí se chystá 26. června od 18 hodin přímo před gymnáziem koncert spojený s připomínkou desátého výročí. Vedle současných členů orchestru tu vystoupí celá řada těch, kteří za dobu jeho působení orchestrem prošli. Připraveno bude také občerstvení a promítání a celý […]