Střípky z gymnázia

,

Zavést pevné připojení do všech tříd a připravit tak základ pro další kroky modernizace učeben a dalších prostor. To je jedním z cílů zasíťování školy, které minulý týden na gymnáziu začalo. Projekt s názvem Modernizace síťové infrastruktury v celkové hodnotě 872 603 Kč realizuje firma T-Technology, s.r.o., z Roudnice nad Labem. Ve škole se tak […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu, v jehož rámci škola organizuje zájmové aktivity s přírodovědným zaměřením, se školní televize GymTV na jaře účastnila aktivity Moderní technologie firem očima středních škol. Jejím organizátorem byla Krajská hospodářská komora Střední Čechy a úkol spočíval v natočení dvou 3-5minutových spotů ze středočeských firem, které by akcentovaly moderní technologie […]

Střípky z gymnázia

,

Snad je analogie s nejvýraznější promluvou celé hry „Já se zrodím“ při ohlédnutí za letošním divadelním představením kvarty a jeho náročným zrodem  na místě – jen na rozdíl od krátkého života jepic si představení, které kvarta nacvičila v rámci výuky dramatické výchovy pod vedením Mgr. Marcely Haškové, zaslouží delší existenci. Alegorické drama bratří Čapků Ze života […]

Střípky z gymnázia

,

GymBand, školní orchestr Gymnázia Příbram, slaví letos deset let své existence. Právě k tomuto výročí se chystá 26. června od 18 hodin přímo před gymnáziem koncert spojený s připomínkou desátého výročí. Vedle současných členů orchestru tu vystoupí celá řada těch, kteří za dobu jeho působení orchestrem prošli. Připraveno bude také občerstvení a promítání a celý […]

Střípky z gymnázia

,

Den D mají před sebou kvartáni. Už zítra je totiž čeká jejich divadelní představení, které s nimi v rámci výuky předmětu dramatická výchova připravila Mgr. Marcela Hašková. Některé třídy představení hry bratří Čapků Ze života hmyzu zhlédnou dopoledne, na večerní představení, které začíná v 18 hodin v prostorách Waldorfské školy v Příbrami, jsou pak srdečně […]

Střípky z gymnázia

,

Se zajímavou nabídkou pro gymnazisty přichází vyučující hudební výchovy na gymnáziu Bc. Klára Burešová. Od září budou mít možnost zapojit se do vznikajícího pěveckého sboru. Ten bude fungovat jako jeden ze zájmových kroužků a možnost přihlásit se budou podle slov Kláry Burešové mít všichni studenti, kteří rádi zpívají – ať už působí v nějakém sboru, […]