Střípky z gymnázia

,

Je to událost, které se říká Dny s GIS nebo také GIS Days. Zkratka GIS znamená Geografický informační systém a jeho uživatelé chtějí ukázat veřejnosti konkrétní aplikace, které jsou vytvořeny touto technologií. Pomáhá lépe porozumět všemu, co nás obklopuje a především vstřebává informace. Dny s GIS se každoročně pořádají na školách po celém světě, Gymnázium […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci oslav třiceti let od začátku sametové revoluce se i gymnázium připojilo k oslavám pádu komunistické strany, a to projektovým dnem, kdy si studenti mohli vybrat z více než dvaceti různě zaměřených workshopů. Ve čtvrtek 21. listopadu se v prvních čtyřech hodinách výuky gymnázium zaplnilo pamětníky, historiky a odborníky z ostatních oborů, aby studenty […]

Střípky z gymnázia

,

Letošní přírodovědný klokan se konal ve středu 16. října. Zahrnuje zkoušky znalostí ze všech přírodovědných věd, což znamená z biologie, fyziky, matematiky, chemie a zeměpisu. Výsledky se potom odesílají elektronickou formou na okres. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kadet, kategorie pro tercii a kvartu, kde se jako první umístila Viktorie Stašová, na 2. místě Richard […]