Střípky z gymnázia

Fyzika pro nejmladší

,

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje byl ve školním roce 2018/2019 organizován na naší škole fyzikální kroužek pro začínající zájemce o technické obory. Účastníky tohoto kroužku byli především žáci primy, zapojili se ale i zájemci ze ZŠ Jiráskovy sady. Zpravidla dvakrát za měsíc se scházelo 12 zájemců, kteří si chtěli rozšířit své vědomosti z tohoto oboru a především je doplnit o praktické činnosti. V průběhu roku tak měli kromě jiného příležitost sestavovat elektrické obvody, hrát si se stavebnicí na optiku i gravitační pole, sestrojit kalendář, model katapultu a dva modely raket na různý princip pohonu. Kroužek, který kromě fyzikálních znalostí rozvíjel i pracovní schopnosti jednotlivých žáků, bude pokračovat i v příštím školním roce.