Střípky z gymnázia

Exkurze pro žáky základních škol zahájeny

,

logolink 2

Jednou z mnoha klíčových aktivit, které Gymnázium Příbram v souvislosti s realizací projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem zajišťuje, je organizování odborných exkurzí zaměřených na technické památky regionu a na expozice technického a přírodovědného charakteru pro žáky partnerských základních škol. První exkurze byla zaměřena na techniku, a proto nemohla být nevyužita příležitost navštívit atraktivní interaktivní expozice v v Techmánii v Plzni. Ve dnech 8. a 10. 12. byly zorganizovány výjezdy do tohoto vzdělávacího centra pro 146 žáků ze ZŠ 28. října, ZŠ Březové Hory a Masarykovy ZŠ Obecnice.  Dle ohlasů od žáků i učitelů splnily návštěvy svůj účel a byly velice pozitivně hodnoceny všemi účastníky. V plánu jsou další exkurze, tentokrát do Národního technického muzea a na Přírodovědeckou fakultu UK Praha.