Střípky z gymnázia

Další den na Jaderce

,

logolink 2

V souvislosti s realizací projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem navštívili žáci fyzikálního semináře společně s dalšími zájemci o fyziku dne 23. 10. 2014 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Nejprve absolvovali krátkou přednášku o cestách ke zvládnutí termojaderné fúze a možnostech jejího využití v energetice. Následovalo seznámení s tokamakem GOLEM, popis jeho konstrukce a ukázky provedení experimentů a jejich vyhodnocení. V další části byla připravena návštěva laboratoří materiálového výzkumu, které se zabývají zkoumáním poruch materiálů a příčinami, které je způsobují. Vše bylo doplněno odborným výkladem pracovníků fakulty, výborným organizačním zajištěním a snahou podpořit zájem o studium technických oborů u účastníků exkurze. V rámci projektu se jednalo již o třetí akci organizovanou ve spolupráci s touto fakultou.