Střípky z gymnázia

Digitalizujeme školu

,

V letech 2020, 2022 a 2023 měla škola příležitost zapojit se do projektu Digitalizujeme školu – realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1.
V rámci projektu byly zakoupeny digitální technologie a pomůcky za účelem dosažení cílů č. 172 – zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia, č. 173 – zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti), č. 174 – zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
Konkrétně bylo za účelem podpory digitálních technologií zakoupeno 10 stolních počítačů a 2 tablety. Z prostředků vyčleněných na prevenci digitální propasti bylo pořízeno 8 chromebooků, které jsou žákům k dispozici v knihovně školy, kde si je můžou zapůjčit k samostudiu nebo jako pomůcku do vyučování. V případě distanční výuky se počítá s jejich zapůjčením pro domácí využití.
Z finančních prostředků na nákup pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí byla pořízena bezdrátová čidla pro výuku fyziky a 22 tabletů s příslušenstvím pro použití ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.
Do informatiky byly zakoupeny mikropočítače s roboty, čidly a dalším příslušenstvím. Pomůcky budou využity především při výuce přírodovědných předmětů a informatiky a dle potřeb vyučujících i v rámci dalších předmětů.