Střípky z gymnázia

Prváci v Kovohutích

,

logolink 2

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem se 20. května uskutečnily další dvě exkurze v Kovohutích nástupnická a.s. Přestože počasí tentokrát účastníkům, žákům 1.B a 1.C,  příliš nepřálo, absolvovali prohlídku základních provozů tohoto podniku. Seznámili se tak se zpracováním kovonosného odpadu, především olověných baterií a dalšího elektroodpadu, nahlédli k šachtové peci a do provozu rafinace získaného olova. Vše bylo doprovázeno kvalifikovaným výkladem zaměstnance Kovohutí  Ing. Kroči.  Exkurze byla pro žáky velice přínosná a ukázala jim chemii nejen z pohledu ze školních lavic, ale i v praxi.