Střípky z gymnázia

Základní školy na gymnáziu

,

logolink 2

V týdnu od 11. do 15. května jsme mohli o přestávkách potkávat na chodbách školy žáky partnerských základních škol ZŠ Obecnice a Masarykovy ZŠ Bohutín. Tito žáci zde v rámci projektového týdne absolvovali výuku chemie, biologie a fyziky v nových odborných učebnách, vybavených v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajhem. Postupně se zde tak během týdne vystřídali žáci druhého stupně uvedených škol. Aktivity, kterým se v rámci výuky věnovali, byly zaměřeny především na praktické činnosti. Žáci tak měli možnost vyzkoušet některé pokusy v chemické laboratoři, pozorovat vodní živočichy, sestavovat elektrické obvody a zopakovat si základní zákony z optiky. Akce se setkala s kladnou odezvou ze strany žáků i vyučujících.