Střípky z gymnázia

,

S počátkem nového školního roku byla zahájena druhá polovina realizace projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. I v tomto roce jsou plánovány rozličné aktivity zaměřené na podporu přírodovědných a technických předmětů. Zorganizovány budou další exkurze a přednášky, ve své činnosti budou […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 25. dubna se v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera konalo krajské kolo fyzikální olympiády v kategoriích B, C, D. Naše škola na tuto soutěž vyslala dva zástupce. Honza Gregor z kvinty soutěžil v kategorii D, kde porazil zbylých 38 účastníků, suverénně zvítězil a k 1. místu v chemické olympiádě si tak na své konto […]

Střípky z gymnázia

,

9. prosince se 21 žáků 3. a 4. ročníku vypravilo v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem na exkurzi na odborná pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Jedna skupina si zde během dvouhodinové exkurze prohlédla školní reaktor na pracovišti v Tróji, druhá skupina se mezitím seznámila se zařízením TOKAMAK, kterým fakulta […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 2. 9. 2013 byla zahájena realizace projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“, zkráceně „Příroda“. Projekt je orientován na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách a spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem dotace je Středočeský kraj, který si pro spolupráci v roli partnerů s finančním příspěvkem vybral 22 středních […]

Střípky z gymnázia

,

[adrotate group=“1″]Je možné zatlouci banánem hřebík? Kde se využívá kryogenní mletí? Co je to rozšířená realita a jak vypadá interaktivní pískoviště? Na tyto otázky mohli získat odpovědi žáci kvinty, kteří se v rámci výuky fyziky zúčastnili dne 13. 9. Dnů vědy a techniky, které pořádala v centu Plzně Západočeská univerzita. K dispozici bylo celkem 41 interaktivních expozic, které […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 1. 3. byl na serveru aktuálně.cz zveřejněn žebříček škol podle výsledků maturitních zkoušek v roce 2012. O „kvalitě“ tohoto porovnání středních škol vypovídá řada nesouhlasných diskusních příspěvků, ve kterých je upozorňováno na zcela nesmyslnou metodiku, se kterou byl tento žebříček sestaven. Konečné skóre škol bylo vypočítáno pouze jako průměr z průměrných výsledků jednotlivých dílčích […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 7. 2. navštívilo 12 žáků 3. a 4. ročníku v rámci volitelného předmětu Seminář a cvičení z fyziky Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, aby se zde zúčastnili „Jednoho dne s fyzikou“. Jedná se o tradiční velice zajímavou akci této fakulty, při níž jsou zájemcům z řad středoškoláků prezentovány rozličné obory fyziky, které jsou předmětem studia na této vysoké škole, […]