Střípky z gymnázia

Žáci ZŠ se učí fyziku na gymnáziu

,

Podpora výuky přírodovědných předmětů, zejména fyziky. To je cíl výuky fyziky, kterou v odborné učebně tohoto předmětu na gymnáziu absolvují žáci ZŠ 28. října, a to v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu. Pod vedením Mgr. Karla Heřmana a vyučujících fyziky ze základní školy tak mají tamější žáci možnost využívat techniku a pomůcky této nové učebny. Celkem různé třídy ZŠ 28. října absolvují na gymnáziu 40 hodin výuky, a to po celou dobu trvání projektu.