Střípky z gymnázia

,

Prosím ticho, začíná zasedání SVJ.  Všichni na svá místa, poslouchejte a jde se hlasovat. V takovém duchu bylo započato absolventské představení třídy kvarty. Hru Společenstvo vlastníků kvartáni na jeviště malé scény příbramského Divadla Antonína Dvořáka uvedli v úterý 27. června. Satirickou komedii od Jiřího Havelky nacvičili studenti v rámci letošních hodin dramatické výchovy pod vedením […]

Střípky z gymnázia

,

Večer plný radosti, tance, hudby a plesání. Tak by se dal popsat pátek 10. března, kdy se konal poslední maturitní ples roku 2023. Své šerpy si v příbramském kulturním domě slavnostně převzali studenti tříd oktáva a 4.B. Celý večer se odehrával v duchu nočního cirkusu. Ples byl bezprostředně zahájen tematickým předtančením. Poté zazněla vlídná slova […]

Střípky z gymnázia

,

24. února se žáci, kteří navštěvují seminář ze společenských věd, zúčastnili exkurze do pražské Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Prohlídka byla zahájena ve Sněmovní ulici, kde studenti zhlédli krátké video o a seznámili se s uspořádáním jednacího sálu a zasedacím pořádkem poslanců. Prohlídka dále pokračovala přímo v hlavním sále sněmovny, kde studenti podstoupili […]

Střípky z gymnázia

,

V termínu od 15. do 22. ledna se zúčastnil první ročník lyžařského kurzu. Všechny tři třídy (kvinta, 1. A, 1. B) spolu strávily čas v Peci pod Sněžkou na Vébrových boudách.  Cestou na ubytování všichni zmokli, v tu chvíli začaly obavy, jestli se lyžák nestane vodákem. Tudíž programem nedělního odpoledne se stalo sušení oblečení. Přes […]

Střípky z gymnázia

,

I letošní rok pokračuje tradice Klubu mladého diváka. Studenti měli možnost zhlédnout v prostorách příbramského Divadla A. Dvořáka první ze tří představení tohoto pololetí. Tentokrát se jednalo o hru jménem Druhá strana kulis, kterou ztvárnili herci na malé scéně 18. října. Postavy verbální i neverbální komunikací dali vědět divákům, co se právě odehrává v jejich […]

Střípky z gymnázia

,

Jak už je zvykem, tak ani letošní rok nebyl výjimkou. Ročníky vyššího gymnázia prodávaly své staré učebnice, a jak jinak než burzou učebnic. Čtvrtek 27. 6. před budovou školy, už před osmou hodinou ráno, se většina studentů z kvinty, sexty, septimy a oktávy usadila před školou a začala prodávat učebnice žákům z nižších tříd. Každý […]

Střípky z gymnázia

,

I letošní rok, tedy 14. května, se polovina třídy primy a paní ředitelka Iva Kadeřábková vydali do hlavního města Prahy, kde navštívili památky v okolí Pražského hradu v rámci výuky dějepisu. Počasí jim sice úplně nepřálo, ale i tak si studenti mohli projít Zlatou uličkou, zasednout do kostelních lavic baziliky sv. Jiří a projít si […]