Střípky z gymnázia

INFOGRAFIKA: Je dobojováno. Jak si gymnazisté vedli ve druhém pololetí?

,

Ani jsme se nenadáli a je tu konec školního roku. Poslední den je tradičně krátký – úkol je totiž jediný: rozdat vysvědčení. Nejinak tomu bylo i v pátek 29. června. Začaly prázdniny a my se můžeme ohlédnout, co právě ukončený rok přinesl. A bylo toho požehnaně!

První rok na nové škole už mají za sebou první ročníky a prima. V září, na začátku svého studia, si užili adaptační, respektive ozdravný pobyt. V říjnu vyrazila skupina gymnazistů na výměnný pobyt do Lachendorfu. V knihovně gymnázia také začal cyklus čtenářských dílen na téma Číst Havla.

Listopad byl ve znamení úspěchů nejen na okresní a krajské úrovni, ale i na republikové. GymTV získala třetí místo v soutěži školních webových magazínů a členové kroužku robotiky převálcovali pro změnu všechny středoškoláky v Praze na Robosoutěži. Akcemi tradičně nabitý prosinec začal jak jinak než dnem otevřených dveří. V příjemné vánoční atmosféře pak proběhly jak dva výlety do německého Řezna, tak vánoční koncert GymBandu a samozřejmě vystoupení učitelů letos doplněné i o 1.A.

Nový kalendářní rok jsme začali cvičnou volbou prezidenta a po převzetí pololetních vysvědčení podpořili dobrou věc charitativní akcí Pečeme dobro. Největší událostí února byly samozřejmě oba maturitní plesy. Týden se svými českými přáteli dále strávili v Příbrami studenti z Lachendorfu. V závěru února pak nechyběly tradiční lyžařské výcvikové zájezdy do Krkonoš.

Březen byl především ve znamení ročníkových exkurzí. Prváci a kvinta vyrazili za uměním do Anežského kláštera, druhé ročníky a sexta za kulturou do Obecního domu. A třetí ročníky se při svém výletu do Prahy dozvěděly více o Kafkovi a dalších spisovatelích. Velká část studentů se v polovině března zúčastnila také krátké stávky na obranu demokracie.

V dubnu se na gymnáziu něco dělo téměř neustále. Ve sportovní hale jsme si užili sportovní akademii, na týden přijela skoro stovka studentů z pěti evropských zemí v rámci projektu Erasmus+ a hned další týden strávil v Příbrami také partnerský studentský orchestr z Marienhafe. Své štěstí při přijímacích zkouškách zkusilo více než 150 uchazečů o studium a nižší gymnázium si užilo tradiční Den proti násilí a kriminalitě.

Květen byl samozřejmě ve znamení maturit. Po posledním zvonění začaly naplno nejdříve písemné testy, o pár týdnů později i ústní. Třetí ročníky mají do maturity ještě chvíli času a jeden květnový týden tak mohly strávit na sportovním kurzu. Své rodiče a prarodiče do výuky pozvaly postupně všechny třídy nižšího gymnázia.

A už se pomalu vracíme zpět do současnosti. Na přelomu měsíce jsme se definitivně rozloučili s maturanty, v Zámečku si slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení. Dále gymnázium žilo především výlety a zájezdy. Tematické výlety druhých ročníků, Wales a národní parky Velké Británie, Rumunsko, Francie… To je jen namátkou něco z červnových zážitků gymnazistů. Ostatně své zážitky sdíleli i na Instagramu s hashtagem #gymplnavyletech.

Zdaleka tedy studenti neseděli jen v lavicích. A příští školní rok bude neméně nabitý. Když se však do těch lavic vrátíme zpět, můžeme ještě krátce shrnout úspěchy (a občas i neúspěchy, to k tomu patří) také v této oblasti. Nabízíme přehlednou infografiku. Vycházeli jsme z hodnocení zástupce ředitelky školy Mgr. Josefa Doležala a dat systému Bakaláři.