Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 23. února přijeli studenti z Vysoké školy chemicko-technologické Vojtěch Masojídek a Dominik Habiger na pracoviště Balbínova, aby gymnazistům ukázali chemii jinak, než jak ji znají ze školních hodin. Připravili interaktivní program plný chemických pokusů, který se jmenoval Hodina moderní chemie. Nejprve přišly na řadu třídy 2.S a 3.S. Lektoři jim předvedli pokusy z […]

Střípky z gymnázia

,

Jaká bude energetika v následujících letech?  Jakou roli v ní bude hrát jádro? Lze skladovat elektřinu? Proč v dnešní době vůbec energii potřebujeme? Na tyto a další otázky odpověděl žákům 2.S a 4.S Ing. Jan Suk z Fakulty jaderných reaktorů na přednášce, která proběhla v pondělí 20. února. Součástí bylo například porovnání výhod a nevýhod […]

Střípky z gymnázia

,

Náplní posledních hodin studentů 3.S a 1.C, kteří si zvolili hudební zaměření, jsou známí skladatelé a mezi nimi i významný Wolfgang Amadeus Mozart. Do jeho souboru skladeb patří i Malá noční hudba, kterou pro žáky naživo zahrála čtveřice studentů – Hana Kopecká, Hana Slepičková, Matyáš Paul, Magda Slepičková alias smyčcový kvartet FidliMidli. Ti navštívili Balbínovku […]

Střípky z gymnázia

,

Je alkohol vinen, nebo ne? Pečuji správně o své tělo? I takové otázky si zodpovídali a diskutovali o nich studenti 1.C a 3.S s lektorkou Bc. Eliškou Zeiskovou z Etických dílen. Ta si pro třídy ve středu 21. 1. připravila přednášku s názvem Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? Jak sám název napovídá, přednáška […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 11. ledna byla pro studenty 1.C, 3.S, 6.S a 4.D připravena přednáška na téma psychiatrie a mentální poruchy, které léčí.  Od přednášející MUDr. Gabriely Harantové se studenti v dvouhodinovém programu mohli dozvědět například to, z čeho se psychiatrie vyvinula a jaká je cesta k titulu psychiatra. Studenti byli seznámeni s konkrétními duševními poruchami […]

Střípky z gymnázia

,

Na začátku prosince navštívili studenti druhého ročníku Gymnázia Příbram v rámci výuky zeměpisu kino. Tam je čekal film s názvem Magický Senegal, který pro ně byl připraven v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země. Film byl natočen při expedici do Afriky, kterou vedl cestovatel Adam Lelek. Spolu se svými kolegy prozkoumal během padesáti čtyř dnů celou […]

Střípky z gymnázia

,

Krev, nejcennější tekutina pro lidi. Ti, kteří ji z nějakého důvodu mají nedostatek, ji potřebují, ale kde ji vzít? Na tuto i další otázky odpovídal studentům tříčlenný tým Oblastní nemocnice Příbram v rámci projetu Hrdina je v každém z nás. Hlavní slovo většinu přednášky patřilo MUDr. Magdě Nohejlové, primářce hemotologicko-transfuzního oddělení. Ta studentům vysvětlila, kdy […]

Střípky z gymnázia

,

Na přelomu listopadu a prosince se studenti z pracoviště Balbínova účastnili dvou fyzikálně zaměřených přednášek. První z nich proběhla v úterý 29.11. a byla určena pro třídy 3.S a 1.C. Přednášel Ing. Jan Rataj, Ph.D., vedoucí Katedry jaderných reaktorů z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Studentům nejdříve představil základní fyzikální pojmy. Následně se […]

Střípky z gymnázia

,

Příležitostí studia v zahraničí se nám nabízí spousty. Mnohdy nám ale chybí základní praktické informace, třeba jaké programy můžeme využít, jak studium v dané zemi probíhá, kolik nám vlastně musí být let, abychom se některých projektů vůbec mohli zúčastnit, kdy se uzavírají přihlášky a podobně. Proto v pátek 25. listopadu navštívila Gymnázium Příbram Vlasta Michalcová […]

Střípky z gymnázia

,

Na konci září proběhl pro tercii a kvartu preventivní program Kam chceš dojít?, který se zabývá prevencí užívání drog u mladých lidí. Na to navázala další část projektu – několik odsouzených z věznice Bytíz se prostřednictvím dopisu se žáky podělilo o svůj životní příběh. Studenti při hodině občanské nauky napsali jednomu vězni několik otázek. S […]