Střípky z gymnázia

,

V pátek večer většinou ve škole nikoho nenajdete, ale 12. května tomu bylo jinak. Ve výtvarném ateliéru a knihovně to hlučelo, konaly se totiž akce Noc s malováním a Noc v knihovně, těch se studenti naposledy zúčastnili minulý podzim. Večer měli studenti ve své režii, mohli kreslit, malovat, nebo dokonce modelovat, co chtěli, jednoduše měli […]

Střípky z gymnázia

,

Od začátku roku 2016 je Svatá Hora v novém kabátu, zároveň se otevřelo nové interaktivní muzeum, zabývající se dějinami toho to barokního areálu. Byla by škoda toto místo nenavštívit. Proto se skupinka výtvarkářů z 1.C podívala právě sem. Nejdříve spolu s Veronikou Šimkovou zhlédli animovaný film, který je určen spíše pro mladší diváky. Ten prvákům vylíčil […]

Střípky z gymnázia

,

Nastal dlouho očekávaný konec školního roku a k němu nezbytně patří zbavování se učebnic, které studentům evokují deset měsíců učení, ale také jejich nákup do dalších ročníků. Tomu bylo věnováno středeční dopoledne. Prodej probíhal venku na lavičkách, schodech a na zemi před budovou školy, a to hlavně díky slunečnému počasí. V davech lidí se objevovaly […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek si studenti vyzvedli zprávy vypovídající o jejich roční práci, ale jak je na tom gymnázium celkově? Dohromady zde letos studovalo 594 žáků, ze kterých má 154 studentů vyznamenání. Oproti minulému roku se také zlepšil celkový průměrný prospěch (1,866), tedy o jednu desetinu. Nejlépe se dařilo primě, která má průměrný prospěch 1,22, zároveň i nejvíce vyznamenání (29). Hned za […]

Střípky z gymnázia

,

Příjemné počasí a chuť hrát plážový volejbal. Toho využili organizátoři 1. ročníku turnaje příbramských středních škol v beach volejbalu, které se konalo 8. června. Soupeřili mezi sebou studenti z Obchodní akademie, Střední průmyslové školy, Odborného učiliště Hluboš a samozřejmě  nechyběli ani volejbalisté z Gymnázia Příbram, které doprovázeli Mgr. Petr Vocílka a Mgr. Bedřich Roth. V […]

Střípky z gymnázia

,

I když sezóna předmětových olympiád pomalu končí, neznamená to konec jiným soutěžím v těchto oborech. Jedna z nich se týká zeměpisu a předmětů s ním spojených. Skrývá se pod názvem Eurorébus. Internetová soutěž, která vyústí v setkání účastníků v krajském a poté i na celorepublikovém finále, kde nechyběla ani naše studentka 1. ročníku Anna Jandová. […]

Střípky z gymnázia

,

Je to právě 145 let od prvního vyučování na gymnáziu a zároveň 800 let od založení Příbrami. To se stalo důvodem pro vytvoření výstavy nesoucí název Ad multos annos, kterou mohou studenti, pedagogové i veřejnost od 12. května ve školním klubu navštívit. Zabývá se historií školy a jejími slavnými studenty, mezi které patří známý fotograf František […]

Střípky z gymnázia

,

Mezi každoroční tradice na gymnáziu patří i Noc s malováním, která letos proběhla z pátku na sobotu 6. a 7. května. Ve výtvarném ateliéru se sešla skupinka studentů se zájmem si užít večer se čtvrtkou nebo plátnem. Připojili se i Mgr. Božetěch Burda a Mgr. Veronika Šimková, kteří zároveň celou akci organizovali. Mladí „umělci“ měli volné […]

Střípky z gymnázia

,

Fenomén Shakespeare. Tak se jmenovala velmi zajímavá a poutavá přednáška předního českého profesora a překladatele komplexního Shakespearova díla Martina Hilského, který už posedmé přijal pozvání a přijel na půdu gymnázia. Přednáška se konala 25. dubna, 3 dny po 400. výročí úmrtí světově proslulého autora. Téma přednášky se týkalo nejen života samotného Williama Shakespeara, ale i začátků anglického divadelnictví, které […]

Střípky z gymnázia

,

Úspěšní řešitelé školního kola chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročníky středních škol) Kateřina Sonntagová a Jakub Marcín se v pátek 8. dubna zúčastnili kola krajského na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doprovázel je Mgr. Zdeněk Vondrák. Účastníci museli zvládnout dvě části: teoretickou a praktickou, kde se setkali s reakcemi komplexních sloučenin, analýzou látek a zpětnou […]