Střípky z gymnázia

,

24. února se žáci, kteří navštěvují seminář ze společenských věd, zúčastnili exkurze do pražské Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Prohlídka byla zahájena ve Sněmovní ulici, kde studenti zhlédli krátké video o a seznámili se s uspořádáním jednacího sálu a zasedacím pořádkem poslanců. Prohlídka dále pokračovala přímo v hlavním sále sněmovny, kde studenti podstoupili […]

Střípky z gymnázia

,

Den před začátkem jarních prázdnin se studenti druhého ročníku a sexty vydali na exkurzi do Prahy v rámci estetické výchovy. Ti, kteří si zvolili hudební zaměření, se pod vedením Mgr. Miloslavy Šmolíkové a Mgr. Hany Sedláčkové podívali na novou scénu Národního divadla. Tam je čekalo představení básně Máj od Karla Hynka Máchy. Toto stěžejní dílo […]

Střípky z gymnázia

,

Středa 21. prosince, pro studenty předposlední den roku 2022 strávený ve škole. Žáci 4.C společně s Mgr. Alicí Matulovou a Mgr. Petrem Vocílkou tento den strávili ale poněkud jinak. Navštívili Národní muzeum a to hlavně expozici dějiny 20. století. Návštěva se týkala expozice spojené s 20. stoletím kvůli zpestření aktuálně probíraného období v literatuře. Studenti […]

Střípky z gymnázia

,

Na dobrovolný dějepisný výlet vyrazilo dne 30. 11. 48 studentů třetího a čtvrtého ročníku s Mgr. Josefem Doležalem a PhDr. Pavlou Trantinovou. Cílem jejich výpravy bylo načerpat nové znalosti a vědomosti z poloviny 20. století. Vydali se proto do známého města  Lidice a rozdělovského muzea věžáků v Kladně. Svou cestu započali v Lidicích. Zde zavítali […]

Střípky z gymnázia

,

Jak to vypadá v poslanecké sněmovně? Co obnáší práce senátora? Jaký plat dostávají zákonodárci? – nejen na tyto otázky studentům odpověděla exkurze v pondělí 5. prosince. V rámci občanské nauky se kvartáni pod vedením paní učitelek Dany Bohuslavové a Jany Štědronské vydali do Prahy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Senátu PČR. Po zhlédnutí […]

Střípky z gymnázia

,

Akademie věd pořádala znovu akci s názvem Týden Akademie věd ČR. Letos se ho zúčastnili i 4 studenti gymnázia, kteří mají v letošním školním roce předmět seminář a cvičení z fyziky. Do Prahy, konkrétně do Ústavu astmosféry, Geofyzikálního a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, vyrazili za doprovodu Mgr. Štěpánky Očenáškové 4. listopadu. Celé páteční […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 18. 10. vyrazily do plzeňské Techmanie třídy prima a 1.B a hned den na to čekala stejná exkurze na 1.A a kvintu. Do vědeckého centra vyjely třídy za zeměpisně-fyzikálním poznáním společně s paní učitelkou Pavelkovou, panem učitelem Charvátem, panem učitelem Kovaříkem a s paní učitelkou Sedláčkovou, panem učitelem Součkem, panem učitelem Heřmanem. V […]

Střípky z gymnázia

,

Karel Čapek, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Není proto divu, že mu učitelé v rámci výuky českého jazyka věnují mnoho času. Třídní učitelka 4.C Mgr. Alice Matulová se rozhodla zpestřit svým žákům nejen výklad o Karlu Čapkovi, ale i 1. září. 4.C tak po vyřízení důležitých třídnických prací hned vyrazila autobusem do Staré Huti u […]

Střípky z gymnázia

,

Předposlední týden školy byl pro některé studenty z prvního, druhého a třetího ročníku náročný. Výzvou pro ně však nebylo zkoušecí období, ale jejich vlastní fyzická kondice. Desítky nádherných výhledů a sto kilometrů v nohách. Studenti vyrazili do Nízkých Tater na Slovensku. Účastníci exkurze se drželi Evropské dálkové trasy E8, která je zavedla k zajímavým přírodním úkazům. […]

Střípky z gymnázia

,

Geologická exkurze v Rudickém propadání v Moravském krasu proběhla 9. – 11. 6. Hlavním bodem v pátečním dopoledni byl sestup do jeskyně 150 m hlubokého propadání Jednovnického potoka. Naši studenti byli rozděleni do dvou meších skupin po 6 – každá z nich byla vedena zkušeným speleologem a doprovázena jedním kantorem. Během cca 4hodinové exkurze se […]