Střípky z gymnázia

Prima pozvala rodiče a prarodiče do školy

,

Ve středu 4. dubna zasedli do lavic třídy primy nečekaní hosté. Spolu s primány totiž přišli do školy i jejich rodiče a prarodiče, zvědaví jak to asi v hodinách mladých studentů vypadá.

Poté, co paní ředitelka pronesla slovo na přivítanou, začala hodina. První na rozvrhu byla literatura., která se odehrávala v hudebním sále. Společně se studenty návštěvníci vyjeli do Středozemního moře a antických bájí. V závěsu pokračovaly hodiny anglického jazyka. Třída se rozdělila na dvě poloviny, jedna část do učebny ruštiny, ta druhá do didaktické učebny. Poté, co se prodrali domácími úkoly a zopakovali si teorii, si někteří dokonce zazpívali. O velké přestávce byla hlavním programem svačina. Studenti si pro rodiče připravili občerstvení ve školním klubu.

V druhé polovině dopoledne si rodiče vyzkoušeli mikroskopování a tvoření preparátů. Zatímco jedni zkoumali chlorofyl, druzí si lámali hlavu nad matematickými rovnicemi. Vše zakončila společná hodina výtvarné výchovy.

Cílem tohoto dne byl společně strávený čas žáků s rodiči a prarodiči, kterého bylo opravdu hodně. Pokud budou ohlasy na tento projekt pozitivní, můžeme se těšit na podobné dny i u zbytku nižšího gymnázia.