Střípky z gymnázia

2.B si užila týden na Třeboňsku

,

Tradiční tematický školní výlet druhých ročníků je skvělou příležitostí vydechnout v poločase studia a užít si společně týden v přírodě. Třída 2.B vyrazila po dlouhém dohadování a téměř celoročním plánování do jižních Čech – na Třeboňsko, a to společně s jejich třídní Mgr. Marií Hlaváčovou a učitelem dějepisu Mgr. Božetěchem Burdou.

Cesta vlakem z Příbrami byla v takřka tropické pondělí 4. června dlouhá a namáhavá, ale nakonec všichni zdárně dorazili do rekreačního areálu Kosky u Majdaleny, asi 12 kilometrů jihovýchodně od Třeboně.

Následující dny pak byly věnované výletům po okolí. V úterý se všichni vypravili přímo do Třeboně. Začali vyhlídkou z radniční věže na zdejším náměstí, pokračovali prohlídkou zámku, kde od paní průvodkyně vyslechli velmi poutavý výklad o životě posledních Rožmberků – konkrétně Viléma z Rožmberka a Petra Voka. Zastavili se také ve třeboňském kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí, který je zajímavý svým dvoulodním půdorysem a unikátní kombinací gotické a barokní architektury. A kdo měl chuť, mohl si tu zahrát i na varhany z roku 1748.

Ve středu stihla 2.B cestu kolem Světa. Ne však kolem světa jako světa, ale kolem Světa jako jednoho z mnoha rybníků na Třeboňsku. Třináctikilometrovou trasu zakončili návštěvou Schwarzenberské hrobky, místa posledního odpočinku 26 Schwarzenbergů z tzv. hlubocko-krumlovské rodové větve.

Čtvrtek byl pak věnován nejrůznějším aktivitám, především sportovním. Přímo v areálu si studenti mohli zahrát stolní tenis, badminton, volejbal i další míčové hry. Někteří ale také vyrazili rybařit k nedaleké Lužnici s panem profesorem Burdou. Všichni si navíc vyzkoušeli nový, pro mnohé možná dosud neznámý sport – orientační běh. V něm jde nejen o rychlost, ale také o správnou orientaci v mapě. Vítězové získali od doprovázejících pedagogů „omluvenky“ známé z posledního zvonění, což některým teď v červnu jistě přijde vhod.

Svůj výlet zakončila 2.B pořádným večerním táborákem. A v pátek 8. června se už studenti s množstvím komářích štípanců, ale s „dobitými baterkami“ na poslední tři týdny školního roku vrátili do Příbrami, plni nezapomenutelných zážitků.