Střípky z gymnázia

,

V pondělí 10. ledna zavítali na gymnázium Edita Vaníčková Makosová a Marek Toman v rámci jejich společného projektu Divadlo Čučka. Duo si svůj knižně divadelní program připravilo pro studenty kvarty, jakožto pro třídu s volitelným předmětem dramatické výchovy.  Na úvod kvartánům představili jednu z knížek Marka Tomana a žákům pověděli o vyprávění, první formě předávání […]

Střípky z gymnázia

,

Začátkem letošního školního roku se na gymnáziu otevřel nový volitelný seminář psychologie každodennosti. Tento seminář je určen pro studenty třetích ročníků, kteří se zajímají o psychologii, popřípadě by ji chtěli v budoucnu studovat a věnovat se jí. Studenti, kteří se pro tento předmět rozhodli, mají dvě vyučovací hodiny každou středu pod vedením paní PhDr. Ludmily […]

Střípky z gymnázia

,

Gymnazisté, kteří se zajímají o přírodní vědy, dostali ve středu 13. října možnost své znalosti otestovat. Konal se totiž Přírodovědný klokan 2021. Přírodovědný klokan je soutěž pro studenty 8. a 9. tříd základních škol či tercie a kvarty víceletých gymnázií, kteří soutěží v kategorii Kadet, a také pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 24. září navštívil Gymnázium Příbram houslista a violista Petr Verner.  Na gymnázium zavítal v rámci Dne s Antonínem Dvořákem a pro žáky tercie a kvarty si přichystal zajímavou přednášku o houslích. Studenti se díky této přednášce dozvěděli něco o historii houslí, o významných houslistech a i o neuvěřitelných cenových relacích, ve kterých se […]

Střípky z gymnázia

,

Mezi olympiádami, které se tento školní rok konaly a nebo konají, nechybí ani chemická olympiáda. Ta letos proběhla online v období března a dubna. Studenti gymnázia se školního kola zúčastnili ve třech kategoriích: A, B a C. Tématem pro kategorie A a B byly různé kapitoly týkající se organické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie a […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci distanční výuky se někteří učitelé snaží obohatit rutinní práci studentů zajímavými aktivitami. I žáci tercie nedávno dostali v hodině zeměpisu od paní Mgr. Hany Sedláčkové neobvyklé zadání. Terciáni měli za úkol vytvořit prezentaci na určité místo v Evropě, které by chtěli navštívit. Prezentace ale neměla být pouze o informacích o daném místě, ale […]

Střípky z gymnázia

,

Jak už tomu tradičně bývá, tak i letos v zimě se na gymnáziu koná spousta školních olympiád. Mezi nimi nechybí ani olympiáda ze zeměpisu. Školní kolo probíhalo pro všechny třídy v týdnu mezi 11. a 15. lednem. Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První částí byl test znalostí formou Kahoot kvízu. V druhé části pracovali […]

Střípky z gymnázia

,

Přišlo září a s ním i návraty do škol po několikaměsíční distanční výuce a prázdninách. I dveře Gymnázia Příbram se konečně znovu otevřely všem již známým tvářím, ale i novým studentům. Ve škole se ukázalo celkem 126 nových žáku. Ti zamířili do svých nových tříd: 1.A, 1.B, 1.C a primy, kde je postupně všechny navštívila […]

Střípky z gymnázia

,

Nejen v angličtině, ale také v němčině nebo francouzštině mohou gymnazisté přímo ve škole skládat mezinárodní certifikáty. A stejně tak mají možnost si je vyzkoušet i nanečisto. V prosinci se na gymnáziu skládaly německé ÖSD. Certifikáty se psaly ve třech kategoriích (B1, B2, C1) podle pokročilosti studentů. Zkouška se skládala z poslechu, čtení a psaní. […]