Střípky z gymnázia

,

Po dvou letech končí projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Jeho podstatou byla podpora polytechnického vzdělávání studentů a prohlubování počítačových znalostí učitelů. A to právě prostřednictvím organizace kroužků zaměřujících se na exaktní vědy. Jedním z nich byl i kroužek robotiky, ten vznikl na gymnáziu už před zavedením projektu IKAP a měl za sebou několik […]

Střípky z gymnázia

,

V letošním školním roce mohou docházet žáci primy do fyzikálního kroužku, organizovaného školou v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Scházejí se dvakrát do měsíce na dvě hodiny. V průběhu kroužku se seznamují prostřednictvím Mgr. Karla Heřmana s jednoduchými fyzikálními principy, pokusy a hračkami. Nezůstávají jen v prostorách školy, ale zúčastňují se výstav […]

Střípky z gymnázia

,

Mimořádným úspěchem pro dvě družstva z gymnázia skončila Robosoutěž 2019. Na republikovém finále, které proběhlo 13. prosince na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, prošly týmy Mindfield a Mindbreak systémem zápasů a oprav až do závěrečných bojů a tým Mindbreak získal druhé a tým Mindfield třetí místo. Obě družstva, společně s třetím týmem Fýkuz, se na […]

Střípky z gymnázia

,

Díky projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje se od října každé úterý po vyučování schází někteří gymnazisté s PaedDr. Lenkou Blažkovou v biologické pracovně. Ve strávených šedesáti minutách se věnují učivu probíranému při hodinách a následně si rozšiřují obzory v daném tématu. Tématem se stalo lidské tělo. Pracují tu na interaktivní tabuli, vyplňují texty […]

Střípky z gymnázia

,

Se zajímavou formou získávání poznatků z fyziky se seznámili členové fyzikálního kroužku, který pracuje ve škole v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Pod vedením vedoucího kroužku Mgr. Karla Heřmana navštívili dne 16. 10. v odpoledních hodinách zábavní loď iQport v Praze, aby se prostřednictvím řady zajímavých experimentů, které jsou v tomto zážitkovém […]

Střípky z gymnázia

,

Do příbramských Kovohutí na to, jak se zpracovává olověný odpad, se byli v pátek osmnáctého října podívat studenti gymnázia pod vedením Marie Hlaváčové. V areálu Kovohutí Příbram si studenti prohlédli celý proces výroby olova z recyklovaného olověného odpadu, který Kovohutě získávají především ze starých autobaterií. Během prohlídky celého areálu se studenti dozvěděli, co všechno je […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu, v jehož rámci škola organizuje zájmové aktivity s přírodovědným zaměřením, se školní televize GymTV na jaře účastnila aktivity Moderní technologie firem očima středních škol. Jejím organizátorem byla Krajská hospodářská komora Střední Čechy a úkol spočíval v natočení dvou 3-5minutových spotů ze středočeských firem, které by akcentovaly moderní technologie […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje byl ve školním roce 2018/2019 organizován na naší škole fyzikální kroužek pro začínající zájemce o technické obory. Účastníky tohoto kroužku byli především žáci primy, zapojili se ale i zájemci ze ZŠ Jiráskovy sady. Zpravidla dvakrát za měsíc se scházelo 12 zájemců, kteří si chtěli rozšířit své vědomosti […]

Střípky z gymnázia

,

Zájemci o chemii z řad žáků školy mají možnost rozšířit své vědomosti a praktické dovednosti při experimentování v chemické laboratoři v kroužku chemie. Ten je na škole organizován již od září 2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Náplň kroužku je připravována učiteli chemie a jeho cílem je podpořit tento předmět na gymnáziu formou další volnočasové […]

Střípky z gymnázia

,

Mikroskopovat, prohlédnout si modely lidského těla a pochopit jeho fungování – takovou možnost mají studenti, kteří chodí na kroužek biologie. Ten je organizován v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a vede ho PaedDr. Lenka Blažková. Kroužek se primárně zaměřuje na látku třetího ročníku. Seznamuje své účastníky s jednotlivými soustavami lidského těla. Ale na […]