Střípky z gymnázia

,

V úterý 7. května vyrazili studenti 2. ročníku do Prahy na estetickou exkurzi. Ta má své místo ve výuce tohoto ročníku každoročně. Interaktivní formou totiž propojuje hned tři předměty: dějepis, výtvarnou a také hudební výchovu. Studenti výtvarné výchovy zavítali do české Galerie s velkým G – té Národní. Její rozsáhlé sbírky obdivovali ve 2 skupinách. […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 9. května se studenti sekundy, sexty a druhého ročníku čtyřletého studia vydali do pražské zoo. Společně s doprovodem pedagogů – Lucií Albrechtovou, Petrem Vocílkou, Filipem Součkem, Lenkou Blažkovou a Michaelou Kocourovou měli žáci možnost pohlédnout na většinu zvířat, která jedna z nejoblíbenějších a nejkrásnějších zoologických zahrad na světě chová. Některé třídy měly i […]

Střípky z gymnázia

,

Prahu, město tisíce věží a bohaté historie, měly možnost v rámci dějepisné exkurze navštívit ve středu 24. dubna třídy 3.A a 3.C. Hned po příjezdu před Kongresové centrum se třídy rozdělily a každá pokračovala po vlastní ose. Třída 3.A se vydala na procházku Prahou pod dohledem pana učitele Václava Havlíčka, zatímco 3.C pod vedením pana […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti třetího ročníku se v rámci českého jazyka a slohové výuky věnují odbornému stylu. Třída 3.A se pod vedením Mgr. Václava Havlíčka pokusila napsat učební texty na zadaná fiktivní témata. Vzniklo tak několik vydařených a zajímavých prací na téma literární umělecký směr milionářský realismus (český jazyk a literatura), ropná válka mezi Norskem a Dánskem po […]

Střípky z gymnázia

,

Poslední zvonění na pracovišti Legionářů se 30. dubna neslo v tradičním duchu – čtveřice maturitních tříd vítala příchozí do školy od brzkého rána v kostýmech před budovou a každý byl na tváři ozdoben označením maturitní třídy. Ani letos se mladší studenti nevyhnuli sprškám vody. Na všechny pak v tělocvičnách čekal program, který si maturanti připravili […]

Střípky z gymnázia

,

Novým a celkově osmým šéfredaktorem GymTV v historii je Štěpán Švagr. Student kvinty byl do funkce zvolen v úterý členy redakce školní televize poté, co představil svoji koncepci a absolvoval proceduru její obhajoby. Byl jediným kandidátem a získal 19 hlasů z 22. V GymTV působí od začátku svého studia na gymnáziu a po celou dobu […]

Střípky z gymnázia

,

Poslední zvonění se musí oslavit! Maturanti ze 4.D a 6.S si jeden ze svých posledních dnů na gymnáziu užili podle podsvatohorské tradice: ráno se sešli na snídani u třídního učitele doma, kde se posilnili všemi možnými sladkými i slanými dobrotami, a poté se přesunuli na hřiště u školy, kde připravili program pro vyučující a ostatní […]

Střípky z gymnázia

,

Školní televize GymTV funguje na gymnáziu už devatenáctým rokem a po celou tu dobu se stará o prezentaci školy, jejích studentů, zaměstnanců, projektů, života. Spolupráce s učiteli je pro GymTV zásadní. Dovolují natáčet ve svých hodinách, zprostředkovávají záběry a fotky, uvolňují redaktory z vyučování, přicházejí s vlastními nápady do obsahu zpráv, odpovídají na otázky v […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 8. dubna se konalo krajské kolo geologické olympiády, vědomostní soutěže pro studenty napříč ročníky základních a středních škol. Tématem geologické olympiády, jak už název napovídá, jsou hlavně horniny, nerosty a naše planeta. Krajské kolo olympiády proběhlo v Muzeu Českého krasu v Berouně. Před ním se soutěžilo už v kole školním a okresním, odkud […]