Střípky z gymnázia

Praha pod drobnohledem

,

Praha stověžatá, Praha matka měst, Praha srdce Evropy. Hlavní a největší město České republiky má spoustu přívlastků, ale čím si je zasloužilo? Jaký byl jeho vývoj a kteří panovníci se zasadili o jeho rozkvět? To a mnohé další nejen z oblasti dějepisu a zeměpisu zjistili studenti tříd 3.A a 3.B ve středu 1. června. Na dějepisno-zeměpisnou exkurzi, během které prošli historickou část Prahy, se vydali pod dohledem Mgr. Božetěcha Burdy a Mgr. Lenky Pavelkové.

Už v autobuse se studenti dozvěděli něco málo o historii příbramského regionu, například o Zlaté stezce, klášteru v Obořišti nebo o zámku v Mníšku pod Brdy. Ovšem prohlídka hlavního města začala až na Pankráci u neofunkcionalistické budovy Kongresového centra. Poté se přesunuli na historickou pevnost Vyšehrad a okolo Emauzského kláštera, Betlémského náměstí s Betlémskou kaplí došli až na Staroměstské náměstí. Zde si prohlédli Staroměstskou radnici, orloj nebo pražský poledník a přes Karlův most se dostali až na historické sídlo českých knížat, králů a prezidenta
České republiky, Pražský hrad. Svou túru pak zakončili na Loretánském náměstí před barokní budovou Černínského paláce, která slouží jako sídlo Ministerstva zahraničních věcí.

V úterý 7. června se do Prahy vydají také třídy 3.C a septima.