Střípky z gymnázia

,

Ve středu 18. ledna byla hodina obecné biologie ozvláštněna o přednášku RNDr. Martina Paluse, absolventa Gymnázia Příbram, v současnosti posluchače doktorského studia Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a odborného pracovníka Akademie věd na oddělení parazitologie, který v roce 2015 získal ocenění nejlepšího mladého českého mikrobiologa. Studenty na začátku seznámil s možností studia na Jihočeské univerzitě a s jeho prací v Biologickém centru […]

Střípky z gymnázia

,

2. června se třídy 2. A, B, C, sexta a sekunda vydaly do pražské zoologické zahrady. Vyjíždělo se ráno kolem půl osmé. Když autobusy dorazily do Prahy, všichni dostali pracovní list, který během prohlídky měli vyplnit. Většina žáků se rozprchla po zoologické zahradě, někteří však zatoužili se dozvědět o něco více informací, než slýchali ve škole a […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 18. června se skoro celá třída 1.B vydala na exkurzi do Prahy na Petřín v doprovodu paní profesorky Chovancové a paní profesorky Brabencové. Pár dní před touto exkurzí jsme se dozvěděli, která stanoviště na Petříně navštívíme a o kterých budeme povídat. Když jsme okolo půl desáté dopoledne dostali na Petřín, začali jsme se domlouvat […]