Střípky z gymnázia

Hurá do ZOO!

,

Už tradičně jako každý rok jezdí druhé ročníky, sexta a sekunda do pražské zoo. Tentokrát se tam vydali v úterý 29. května. Studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si pro žáky připravili zajímavý program, který se týkal etologie – vědy zabývající se chováním živočichů. Nejprve studenty čekala teoretická část v podobě pracovních listů. Pak se rozprchli mezi výběhy a měli sledovat chování živočichů v praxi. Po sesbírání materiálu se o své pozorování navzájem podělili a snažili se najít důvody různých způsobů chování zvířat. Zbytek času mohl každý využít po svém. Vedle návštěvy různých pavilonů a výběhů nechyběla lanovka. Někdo se kvůli velmi slunečnému dni zchladil v bazénku v dětské zoo.

V jedné z osmi nejlepších zoo na světě se všem moc líbilo a mohli si vyzkoušet etologii v praxi.

Foto: Matouš Ettler, Magdaléna Studená