Střípky z gymnázia

Kultura na dlani

,

Ke konci března, ve středu 23., se druháci vydali v rámci hudební a výtvarné výchovy do Prahy. Po dvou letech kultury pouze přes displej a učebnici se na den mohli více dotknout života hudebních a výtvarných památek, podle svého zaměření.

Studenti hudební výchovy zavítali do Rudolfina, kde si poslechli Dvořákovu Rusalku v podání České studentské filharmonie a připojili se tak ke skupině projektu Čtyři kroky do nového světa. Dočkali se vysvětlení záměru skladatele, rozšíření informací o průběhu vzniku této populární skladby a přezkoumání celého děje z hloubky. Všichni společně pak ještě navštívili Muzeum Bedřicha Smetany.

Studenti výtvarné výchovy se vypravili do Veletržního paláce, kde pro ně byla připravena prohlídka expozice Národní galerie s názvem Umění dlouhého století. Studentům byl představen uměleckohistorický přehled toho, co Národní galerie shromáždila v letech 1796 – 1918. Všech 450 děl od sto padesáti autorů je rozděleno do sekcí Člověk, Svět a Ideje, které představují vývoj jednotlivce, společnosti a jejích myšlenkových směrů. Studenti si tak mohli prohlédnout díla od autorů jako jsou Pablo Picasso, Josef Mánes nebo Bohumil Kubišta. Díky skvělému výkladu průvodkyní si všichni výlet užili a rozhodně v budoucnu navštíví i další expozice.