Střípky z gymnázia

,

Krajské kolo silového čtyřboje, které se konalo 21. března v Mladé Boleslavi, si nemohli nechat ujít asi příbramští gymnazisté.  Tým složený z Michala Šolce, Denise Majera, Jana Rudolfa a Ondřeje Kramáře pod vedením Mgr. Petra Vocílky vybojoval druhé místo z celkově osmi týmů. Disciplíny trojskok, shyby, tlaky s činkou a vznosy jim tak nečinily žádný problém. Michal Šolc […]

Střípky z gymnázia

,

Po několika letech se do Příbrami vrátila výstava Hry a klamy. Exponáty jsou zapůjčené z IQ parku Liberec. Od pondělí do středy se minulý týden v Ernestinu za doprovodu Mgr. Štěpánky Očenáškové a dalších vyučujících vystřídali studenti primy, tercie a kvarty, aby se hravou formou přiblížili k fyzice a dalším přírodním vědám. Na více než šedesáti exponátech […]

Střípky z gymnázia

,

Letošní rok se našim studentům velmi dařilo a vybojovali mnoho sportovních úspěchů, a to nezůstalo bez povšimnutí.  Ti nejmladší v rámci přijetí reprezentantů atletického klubu SK Sporting vedením města navštívili ve středu 15. listopadu radnici. Tam jim pogratuloval starosta Jindřich Vařeka spolu s místostarostou Václavem Švendou. Během návštěvy padlo i přání, aby Příbram do budoucna […]

Střípky z gymnázia

,

Terciáni před týdnem školu opouštěli až v sobotu ráno. Proč? Strávili noc v knihovně. Pod vedením knihovnice Edity Vaníčkové a své třídní, Mgr. Štěpánky Otčenáškové, zažili noc plnou zábavy, šifer a tmy.  Hlavním tématem byl totiž svět potmě. Každý si alespoň na malou chvíli vyzkoušel, jak těžké je být nevidomý, ať už psaním poslepu nebo rozlišováním zvuků […]

Střípky z gymnázia

,

Minulý rok za výtvory studentů a letos za profesionálem. V takovém stylu se nesly loňská a letošní výprava sekundy za výtvarným uměním v Galerii Františka Drtikola. V pátek 21. dubna se sekunda rozhodla, že týden zakončí netradičně. Udělala tak v rámci hodin výtvarné výchovy, když společně s Mgr. Veronikou Kolkovou vyrazili na příbramský Zámeček. Tam, se setkali s úspěšnou […]

Střípky z gymnázia

,

Drogy, kyberšikana, ale i první pomoc a kriminalita. To všechno ve čtvrtek 20. dubna zaznělo ve třídách nižšího gymnázia. Prima jako jediná opustila zdi školní budovy a už tradičně se vydala stmelit třídní kolektiv do Střediska výchovné péče.  Tam jim k tomu pomohly společné hry a práce v týmu, například při vytváření co nejvyšší věže.  Pak, ostatně […]

Střípky z gymnázia

,

Jak trávili volný čas lidé v našem věku před padesáti lety? Jak dalekou tradici mají Velikonoce?  A jaký byl třídní kolektiv? Na tyto otázky se sekundánům rozhodly v pondělí 10. dubna odpovědět paní Eliášová, paní Moudrá a paní Vráblicová.  Zpříjemnily jim tím hodinu občanské výchovy. Jako první jim o svém životě povídala paní Eliášová. Sekundáni se dozvěděli, […]

Střípky z gymnázia

,

Sbohem Příbrami, ahoj hory! Lyžařský kurz sekundy a 1.B  by se dal shrnout pár slovy.  Skvělá parta, spousta srandy a mnoho zážitků. Vébrovy boudy se pro tyto dvě třídy v doprovodu Mgr. Štěpánky Očenáškové, Mgr. Marie Hlaváčové,  PaedDr. Lenky Blažkové, Mgr. Světlany Hlaváčové, Mgr. Moniky Oravské, RNDr. Petra Hrubého a pod zdravotnickým dohledem MUDr. Martiny […]

Střípky z gymnázia

,

Sekunda a prima se rozhodly minulý týden zakončit poněkud netradičně. V rámci výtvarné výchovy se s Mgr. Veronikou Kolkovou vydali do příbramského Zámečku na výstavu, kde jsou k vidění výtvory žáků mateřských a základních škol k připomínce 800. výročí města. Obě třídy navštívily část výstavy, kde byly práce základních škol, konkrétně ZŠ Školní, ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října, […]

Střípky z gymnázia

,

Halloween  je svátek populární především v anglosaských zemích, ale tradici má i u na gymnáziu, a tak ho ani letos nemohli studenti opomenout. Proto se celý den v pondělí 31. října neproháněli po škole studenti, ale místo nich  čarodějnice, dýně, víly, duchové a další nebezpečné stvůry. I letos o velké přestávce v druhém patře porota vybírala nejlepší […]