Střípky z gymnázia

Parlez-vous français ?

,

Už sedmým rokem měli studenti gymnázia možnost složit mezinárodně uznávané jazykové zkoušky DELF. Ty letos skládalo celkem 39 studentů, a to ze tří úrovní A2, B1 a B2.

Jazyková zkouška se skládá ze čtyř částí: porozumění psanému textu, poslech, psaní vlastního textu na zadané téma a mluvená část, kdy si student vytáhne jedno téma, na které si musí připravit monolog dlouhý podle úrovně zkoušky, a poté si vybere ještě jedno téma, na které vede se zkoušejícím dialog.  Pro získání certifikátu musí mít student ze zkoušky minimálně padesát bodů, přičemž minimální počet bodů z každé části je 5 bodů. Zkoušejícími pro letošní rok byli Daniel Kříž, Veronika Šedivá a Rémi Fournier z Francouzské aliance.

Gymnázium už několik let patří ke školám s nejvyšším počtem držitelů certifikátů DELF Scolaire v regionu. Kolik dalších úspěšných uchazečů se k nim přidá, bude zřejmé v horizontu týdnů.

Foto: Mgr. Veronika Šedivá