Střípky z gymnázia

Erasmus+ chystá nový příběh i projekt

,

„UR a part of US II– Ty jsi naše součást II“ je pracovní název pro mezinárodní spolupráci Gymnázia Příbram s evropskými partnery z Německa, Polska, Itálie a Norska. Erasmus+ ve školním roce 2018-19 pokračuje v řetězovém psaní příběhů o budoucnosti mladých lidí ve svých regionech. Přípravná fáze k sepsání druhého příběhu začala nácvikem kreativního psaní v každé škole. Předlohou se stala fotografie vypovídající o nějaké situaci nebo pouhá rekvizita. Na studentech bylo, kolik hlavních postav rozehraje příběh a jaké vlastnosti postavy ponesou. Na konci září se na eTwinningovém portálu projektu objevila úvodní část příběhu, kterou sepsala skupina z italského Carcare.  Další skupinou, která byla podle projektového kalendáře na řadě, byla ta naše. Studenti se po podrobném seznámení s první částí příběhu rozdělili na menší pracovní skupiny a poté se chopili kreativního psaní. Úkol to byl nelehký, ale během dvou týdnů v měsíci říjnu se jim podařilo posunout nit příběhu zase o něco dále. Tím spolupráce vůbec neskončila. Úkolem týmů je sledovat další části příběhu, reagovat na ně a komunikovat o tzv. otázkách měsíce, které vymýšlí tým učitelů. Po sepsání celého příběhu přijde na řadu fáze tzv. role-cards, kde už se rozpracuje charakteristika hlavních postav. Finální fáze už bude zaměřená na přípravu dramatizace celého příběhu a vymýšlení dialogů. V tom je práce na příběhu kreativní a svobodná bez přesně daného scénáře.

Učitelé také nezaháleli a sešli se na pracovní schůzce v polském Kepně od 15. 10.do 20. 10. Za Gymnázium Příbram se schůzky zúčastnily vedoucí projektu Mgr. Hana Štufková a Mgr. Lenka Pavelková. Náplní schůzky bylo vyhodnocení loňské konference E+ konané v Příbrami, která měla velmi pozitivní ohlas. Italský tým předložil ke schválení program jarní konference v Carcare (22. 3.-29. 3. 2019), koordinátorka Gitta Kleen seznámila učitele s novinkami na eTwinningovém portálu našeho projektu a předložila návrh k vytvoření nového projektu E+. Zbytek pobytu byl poté věnován k prodiskutování nových projektových aktivit, průběhu projektové práce i možnosti dlouhodobých stáží studentů u svých partnerů. Polská škola připravila zajímavý doprovodný program – setkání se zástupci města Kepna, komentovanou prohlídku uměleckých sbírek Regionálního muzea v Poznani, prohlídku přestavěného poznaňského pivovaru, návštěvu Chopinova památníku v Antoníně a prohlídku muzea-panoramy Raclawické bitvy ve Wroclawi.

Dalším větším úkolem celé skupiny E+ bude příprava prezentace projektové práce na Den otevřených dveří Gymnázia Příbram 12. 12. 2018.