Střípky z gymnázia

,

V polovině února se někteří studenti 4. ročníků rozhodli otestovat své znalosti z němčiny. Pozvali jsme tedy na naši školu už popáté garantku mezinárodních zkoušek ÖSD z jazykové školy Eufrat, požádali jsme pana zástupce, aby vypnul zvonění a rozeběhl se známý jazykový kolotoč. Poslech, čtení textu s porozuměním, psaní, mluvení. Studenti poté netrpělivě očekávali výsledky […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 7. prosince proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce ve dvou kategoriích. V kategorii II.A pro základní školy a nižší gymnázia zvítězil Stanislav Kamenický a 2. místo obsadila Irena Brodníčková, oba ze třídy kvarta. V kategorii III.A pro střední školy překvapil a na 1. místě se umístil Michal Dvořák z kvinty, 2. místo patří […]

Střípky z gymnázia

,

Konec minulého a začátek tohoto týdne byl ve znamení němčiny. V pátek 4. 12. využili mnozí němčináři možnost napsat si zkušební testy k jazykovému certifikátu ÖSD. Skupinka 25 studentů si v průběhu dopoledne trénovala poslech, čtení s porozuměním a následně i písemný projev. Výsledky testů by měly být známy do Vánoc, konkrétní bodové ohodnocení se studenti […]

Střípky z gymnázia

,

Dlouhé tři měsíce čekalo našich šest studentů na vyhodnocení testů z němčiny, které skládali už 17. února. Výsledky musely být pečlivě překontrolovány a potvrzeny ve Vídni rakouským jazykovým zkušebním centrem a teprve poté byly oznámeny. Z mezinárodně uznávaného certifikátu s celoživotní platností se mohou radovat Jana Bursíková, Antonín Schejbal, Magda Divišová, Filip Holinger, Tereza Kadeřábková a Josef Kocík. […]

Střípky z gymnázia

,

Změřit síly v němčině se rozhodli ti nejlepší němčináři  9. prosince.  Všechny účastníky školního kola olympiády v německém jazyce čekal poslech a poté čtení s porozuměním. Na základě získaných bodů postoupilo 7 nejúspěšnějších do užšího výběru. V ústní zkoušce museli studenti prokázat schopnost hovořit na dané téma a popsat obrázek. Všichni prokázali velmi dobrou znalost německého jazyka, přestože je […]

Střípky z gymnázia

,

Němčina je mateřský jazyk 88 milionů občanů, našich sousedů, uvádí se, že zhruba 8000 německých a rakouských firem nabízí 125 000 pracovních míst pro kvalifikované zaměstnance se znalostí němčiny. Nejenom tyto důvody vedly němčinářky (Karasovou, Reissmüllerovou, Šmolíkovou) našeho gymnázia k tomu, aby se seznámily s jazykovou animací v rámci projektu Němčina nekouše. Program si klade za cíl […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 11. 12. se našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Studenti museli zpracovat poslechové cvičení, čtení s porozuměním a konverzační část – mluvit na dané téma, popsat obrázek a formou rozhovoru zareagovat na reálnou situaci. Nejvyšší počet bodů ze všech třech uvedených částí získala Kristýna Vůchová ze 3.A, na druhém místě se umístila […]