Střípky z gymnázia

,

Besedy a přednášky musely být, tak jako mnoho školních akcí, minulý rok, a prozatím i ten letošní, omezeny nebo zrušeny. Řada z nich se tak přesunula do online prostředí. Výjimkou nebyla ani beseda s profesorem Ivem Budilem. Tento český antropolog, pedagog a mimo jiné taky spisovatel, si připravil besedu na téma Islám a západní svět. […]

Střípky z gymnázia

,

O mezinárodní jazykové certifikáty z anglického jazyka je každý rok na Gymnáziu Příbram velký zájem. Letošní zkoušky Cambridge English se měly konat v březnu, jejich termín se ale musel kvůli koronavirové krizi přesunout. Náhradní termín připadl na sobotu 23. května. Studenti mohli své znalosti z anglického jazyka uplatnit na úrovni B2 nebo C1. Obě zkoušky […]

Střípky z gymnázia

,

Politika, víra, sport a ekologie. Čtyři hlavní oblasti, které rozdělují, ale i spojují dnešní společnost. A právě jimi se zabývali studenti z Gymnázia Příbram a jejich němečtí výměnní partneři z Gymnázia Immanuela Kanta v Lachendorfu. Druhá, příbramská část výměnného pobytu proběhla v týdnu od 24. února. Hned v úterý je čekal workshop v pražském Goethe […]

Střípky z gymnázia

,

Film. Komunikační prostředek, který ovlivňuje masy. Diváky by měl buď pobavit a nebo něco naučit. A právě něco o historických a dobových filmech a jejich funkcích se studenti třetích a čtvrtých ročníků dozvěděli 29. ledna. Mgr. Martin Šimek, který je garantem předmětu Historická látka ve filmu na Fakultě humanitních studií UK, studentům přiblížil nejen problémy […]

Střípky z gymnázia

,

17. listopad 1989. Tohle významné datum se stalo neodmyslitelnou součástí české historie. Co vše stálo za pádem komunismu a jak se tehdejší studenti cítili, už může být pro nové generace nepochopitelné. Martin Mejstřík, který byl jeden z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, svou besedou přiblížil Sametovou revoluci z pohledu tehdejšího studenta. Třeťáci si tak […]

Střípky z gymnázia

,

Domácí násilí. Besedu s tímto názvem  ve středu 27. listopadu absolvovali studenti z třetích ročníků s volitelným předmětem Stát a občan nebo Literární seminář. Kapitánka a vrchní komisařka Mgr. Jindřiška Cestrová vysvětlila studentům, jak domácí násilí poznat, jaké formy může mít i jak takové situace řešit. Dozvěděli se, kam se mají v případě domácího násilí […]

Střípky z gymnázia

,

Jakou práci vykonává advokát? Co mám udělat, když se advokátem chci stát? Nejen to se studenti 3.B dozvěděli na besedě s advokátem Mgr. Michalem Janíkem. V úterý 3. prosince tak měli možnost nahlédnout do každodenní práce advokáta i do problémů, kterou tuto profesi provázejí. Studenti se dozvěděli spoustu obohacujících informací o trestním právu, které právě […]

Střípky z gymnázia

,

Dělící linie. Tak znělo téma letošního výměnného pobytu mezi studenty z Gymnázia Příbram a studenty z Gymnázia Immanuela Kanta Lachendorf. Dlouhá cesta  do severního Německa začala  v pondělí 21. října. Pod vedením učitelek Pavly Karasové a Václavy Reissmüllerové je čekal týden plný zážitků. První dvě dopoledne strávili studenti vytvářením projektů. Byli rozděleni do skupin a […]

Nezařazené

,

Čtyři herci, jedno divadelní představení i prohlídka divadla. Nejen to zažili studenti Gymnázia Příbram, kteří se ve čtvrtek 17. října vydali do pražského divadla Archa. Jejich den začal prohlídkou divadla. Poté zhlédli představení Rusáci?. Jeho hlavním tématem byla situace v České republice a to, jak se Češi staví k Rusům a co si o nich […]

Střípky z gymnázia

,

Vyndejte si mobilní telefony. Touto netradiční větou začalo ve čtvrtek 19. září interaktivní fyzikální představení Fyzika všemi smysly. Gymnázium Příbram navštívily dvě lektorky z Katedry didaktiky fyziky MFF UK, Věra Koudelková a Marie Snětinová. Studentům třetích ročníků přijely ukázat všemožné experimenty. A jak už název vypovídá – pociťovali je opravdu všemi smysly. Hned na úvod […]