Střípky z gymnázia

Italové v Čechách

,

V týdnu od 10. 4. do 16. 4. 2011 navštívili Čechy naši spřátelení Italové. Po pobytu studentů z naší školy v Itálii přišla řada na ně, aby se podívali k nám. Nedělní odpolední příjezd zahájil druhou polovinu výměnného pobytu. Zbytek tohoto dne byl věnován opětovnému seznámení se svými přáteli a z pohledu Italů poznání svých nových týdenních hostitelů. Vydali se tedy všichni ke svým českým domovům.

Již druhý den je čekal nabitý program. Ráno se všichni sešli ve školním klubu a společně s paní ředitelkou oficiálně odstartovali pobyt. Následně studenti dostali papír s úkoly, které museli spolu se svými hosty vyplnit. Otázky byly směřovány na dění ve škole a její historii. Když všichni úspěšně vyplnili všechny list, přesunuli se do výtvarného ateliéru, kde obnovili svá přátelství. Odpoledne navštívili radnici a příbramské poutní místo Svatou Horu.

V úterý je čekal výlet do Prahy. Zde vedly kroky od Pražského hradu Nerudovou ulicí přes Karlův most, Staroměstské náměstí až k nákupnímu centru Nový Smíchov, kde měli rozchod. Zbytek času po příjezdu zpět do Příbrami trávil každý dle svého uvážení. Až k večeru se všichni sešli na bowlingu U Simony a zde pobyli až do pozdních časů.

Středeční program zahájila prezentace paní profesorky Štufkové na téma české hudební historie, konkrétně povídání o skladatelích z našeho okolí. Poté se česko-italská skupina přesunula do Hornického muzea, kde zhlédla prohlídku důlní činnosti v na dole Anna. Dále jsme měli domluvenou prohlídku hornického domečku na Březových Horách. Tamní aktivity k tématu Velikonoc se Italům velice líbily a mnozí si vyzkoušeli některá z řemesel, která jsou pro toto období typická.

Ve čtvrtek byl hlavním průvodcem dne pan profesor Šíp, se kterým se cestovalo na památník Vojna nedaleko od Příbrami. Nejprve krátký film a poté zavedení přímo do onoho pracovního tábora. Okolo 19. hodiny se všichni sešli opět ve školním klubu, kde byla připravena party. Hudba, dobroty a tanec zde byly skoro nutností. Okolo desáté hodiny večerní se vše zabalilo a každý se odebral domů.

Poslední celý společný den, tedy pátek, byl naplněn sportovními aktivitami. Turnaje Italů proti Čechům ve volejbale a basketbale měly veliký úspěch. A proto se odpoledne vydali podpořit příbramský volejbalový tým.

Společný týden uběhl rychle a již bylo potřeba se rozloučit. Sobotní ráno bylo tedy již jen plné loučení a vzpomínek na dva týdny ve dvou různých zemích, s novými lidmi a poznáním.