Střípky z gymnázia

Nové tváře se představují

,

Jeden odchod a sedm příchodů – tak by se dal charakterizovat pohyb ve složení pedagogického sboru před začátkem školního roku 2010-11. Posílení se skoro už tradičně dočkala sekce cizích jazyků, ale kýženého rozšíření řad se poštěstilo také vyučujícím fyziky.

Ze střední průmyslové školy přichází PaedDr. Hana Kuchyňková, která bude ve škole vyučovat anglický jazyk a dějepis a stane se zároveň třídní učitelkou 1.B. Řady angličtinářů a francouzštinářů posílí Mgr. Andrea Lexová, která se na gymnázium vrací po mateřské dovolené. Konverzaci v angličtině bude vyučovat Kevin Mark Jenkins, v němž škola po letech získává rodilého mluvčího. Německý jazyk bude ve škole vyučovat také Mgr. Jiřina Maříková, další výrazná posila jazykovědné sekce. Přírodovědnou sekci posílí zkušená Mgr. Jaroslava Benešová (fyzika, matematika, IVT), která dosud působila na integrované střední škole, a Mgr. Libuše Chvostová, kterou znají někteří studenti z jejího působení na Základní škole 28. října. Některé semináře se společenskovědní tématikou povede Bc. Daniella Peukerová.
Vedle těchto změn se někteří stávající pedagogové dočkají výrazného rozšíření svého působení ve škole. Mgr. Miloslavu Šmolíkovou tak už nebudeme znát jen jako vyučující hudební výchovy, ale také jako vyučující německého jazyka. Své mimořádné jazykové schopnosti předvede také například Mgr. Věra Říhová nejen tradičně ve francouzštině a němčině, ale také v ruštině.