Střípky z gymnázia

,

Co to obnáší být dobrovolníkem? Jak se jím stát a jak to všechno vůbec chodí? Hned několik studentů gymnázia se rozhodlo vydat se dobrovolnickou cestou a zúčastnit se projektu „Kamarád hledá kamaráda“. Pomáhat dětem ze slabších rodin nebo těm, které v někom hledají oporu. V dobrovolnickém centru ADRA se na všechny nahlíží pozitivně. Nehledě na věk […]

Střípky z gymnázia

,

Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, operace Anthropoid a 2. světová válka. O těchto pojmech se v pátek 25. listopadu ve třídě kvartě snad mluvilo nejvíce. Za doprovodu paní učitelek Mgr. Václavy Reissmüllerové a Mgr. Pavly Karasové se kvartáni v rámci hodiny angličtiny vydali vlakem do Prahy. Zde navštívili kino ve Slovanském domě a […]

Střípky z gymnázia

,

Dívčí volejbalový tým Gymnázia Příbram, složený převážně z aktivních hráček, se 22. listopadu utkal s dalšími šesti týmy v okresním kole. Zápas proběhl na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Příbram. Dívky nakonec získaly 4. místo, když podlehly družstvu ze Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické z Příbrami. Oslabení nastalo ve chvíli, kdy si Karolína […]

Střípky z gymnázia

,

Pervitin, kokain, extáze, ale i alkohol nebo káva. S těmito a mnohými dalšími drogami se seznámili v pátek 24. června studenti tercie, kvarty a prvních ročníků. Beseda proběhla pod vedením pana Tomáše Krause z Občanského sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu ve školním klubu gymnázia. Žáci se například dozvěděli, co taková droga udělá s tělem člověka, jak taková závislost […]

Střípky z gymnázia

,

Kriminalita, zajisté problém dnešní společnosti. S tímhle tématem se v pátek 15. dubna seznámilo celé nižší gymnázium. Studenti primy už tradičně navštívili Středisko výchovné péče, účastnili se seznamovacích her a upevňovali kolektiv v nové třídě. Poté se přesunuli do Bedny nízkoprahového centra. Žáci byli informováni o chodu zařízení a seznámeni s tím, jak to vlastně všechno funguje. Další ročník, […]

Střípky z gymnázia

,

Po zdolání okresního kola v českém jazyce studentky tercie pokračovaly už jako zástupkyně příbramského okresu v kategorii základních škol kolem krajským. Olympiáda se uskutečnila v pondělí 11. dubna v Kladně. První část byla gramatická a skládala se přibližně z dvaceti otázek. Studentky řešili komplexní rozbory, pracovaly s textem a vyplňovaly pravopisná cvičení. Po přestávce následovalo psaní slohu. Letošním tématem se […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci projektu Legie 100, který má v Česku rozšířit znalosti o našich legionářích, vznikla replika legionářského vlaku. Ve úterý 5. dubna se tzv. Legiovlak s Příbramí loučil. Této příležitosti využili studenti tercie a za doprovodu paní učitelky Šimkové tedy navštívili tuto pojízdnou výstavu z dob 1. světové války. O den dříve se na nádraží vypravili […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 4. února proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Již tradičním místem konání se stal Dům dětí a mládeže Příbram. Celkově si v kategorii I., tedy 8. – 9. ročník základní školy, zasoutěžilo přibližně 40 studentů. První část olympiády začala v 8:30 a studenti si v ní procvičili své znalosti gramatiky a mluvnice. Druhá část, slohová […]

Střípky z gymnázia

,

Pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivy Kadeřábkové se třída sekunda v rámci volitelného předmětu Společenský styk vydala na raut pořádaný Integrovanou střední školou v restauraci Uran. Neprve studenty čekala stručná přednáška o stolničení, příborech a správném sestavení jídelního menu. Následovalo podávání jednotlivých pokrmů v provedení zkušených studentů ISŠ. Jako první se servírovaly různé druhy chlebíčků a jednohubek. Nechyběl ani bohatý výběr […]

Střípky z gymnázia

,

Hallo, gut a jiná slovíčka zazněla 19. března v sekundě. Čtvrteční hodinu češtiny sekundáni věnovali německému jazyku. Účelem akce bylo motivovat studenty ke studiu německého jazyka. Hostem Mgr. Václavy Reissmüllerové byl jazykový animátor Míla Man. Hrály se různé hry, při kterých se vyprávěla německá pohádka. Žáci byli rozděleni do různých pohádkových rolí. Když byla role vyslovena v německém jazyce, student […]