Střípky z gymnázia

Terciánky v kraji

,

Po zdolání okresního kola v českém jazyce studentky tercie pokračovaly už jako zástupkyně příbramského okresu v kategorii základních škol kolem krajským. Olympiáda se uskutečnila v pondělí 11. dubna v Kladně.

První část byla gramatická a skládala se přibližně z dvaceti otázek. Studentky řešili komplexní rozbory, pracovaly s textem a vyplňovaly pravopisná cvičení. Po přestávce následovalo psaní slohu. Letošním tématem se staly Jarní vody.

Ze 35 účastníků v kategorii 8.-9. ročník ZŠ se na 13. místě umístila Anna Mottlová se 17,3 bodu a hned za ní na 14. místě Eliška Kubová se 17,2 bodu z možných 30 bodů.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším roce.